-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36029 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چرا شيعيان لعن بر عمر را جايز مي دانند؟
«لعن» در لغت به معني نفرين و دوري از رحمت خداست و در قرآن مجيد وارد شده است: «ان الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا و الاخره و اعدلهم عذاباً مهينا;(1) آنان كه خدا و رسولش را آزار مي دهند، در دنيا و آخرت از رحمت حق تعالي بركنارند و براي آنان عذاب خواركننده اي آماده ساخته است.»
از اين آيه، به خوبي استفاده مي شود كه لعن آنان كه موجبات آزار خداوند و پيامبرش را فراهم مي كنند، جايز است.
همان طور كه اطّلاع داريد، مسأله خلافت بلافصل علي((عليه السلام))، از مسايلي است كه جزو اصول مذهب شيعه به شمار مي آيد و اين مسأله، با ادله عقلي فراوان و آيات قرآن و روايات قطعي(كه بسياري از آن ها مورد پذيرش دانشمندان اهل سنّت است و در
ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره احزاب، آيه 57.

ـ1438ـ
كتاب هاي آنان نقل شده) اثبات شده است; مثلا; يكي از مسايلي كه سند قطعي از قرآن و حديث دارد، مسأله انتخاب علي((عليه السلام)) به مقام خلافت و جانشيني پيامبر اسلام((صلي الله عليه وآله)) در مكان «غدير خم»، پس از مراجعت پيامبر((صلي الله عليه وآله)) از «حجة الوداع» است كه پيامبر((صلي الله عليه وآله)) در آن جا به فرمان خداوند در برابر گروه بيشماري(70000 نفر يا بيشتر) اين مسئله مهم را آشكار ساخت كه به اعتراف خود اهل سنّت، عُمر يكي از كساني بود كه به علي((عليه السلام)) براي اين منصب افتخارآميز تبريك گفت.
با در گذشت پيامبر اسلام((صلي الله عليه وآله)) همين عمر صحنه را عوض كرد و مسير خلافت را از محور اصلي آن منحرف ساخت.
با كمترين انديشه، اين حقيقت روشن مي گردد كه اگر از ابتدا خلافت در اختيار علي((عليه السلام)) با آن شخصيّت ممتاز از نظر علم و دادگري و ساير فضايل عالي اخلاقي، قرار مي گرفت و امكانات وشرايط در سايه قدرت، فرصت مناسبي براي آن حضرت به

ـ1439ـ
وجود مي آورد، چقدر مسلمين در سايه اين قدرت مي توانستند پيشروي كنند و از اقيانوس بيكران دانش حضرت علي((عليه السلام)) استفاده هاي شايان بنمايند; آيا در چنين عصر درخشاني دنيا مدينه فاضله نمي شد؟
آيا اين كار خلفا كه موجب شد بشريّت از پيشرفت هاي علمي و مزاياي عالي انساني محروم بماند، جنايت نبوده است؟ و آيا به كساني كه اين چنين با حيثيّت دين و فضايل باارزش انساني بازي مي كنند، نبايد بدبين باشيم؟ گذشته از جنايات و ضربه هايي كه در زمان خلافت آن ها بر پيكر اسلام و مسلمين وارد شد كه نقل آن ها با نوشتن نامه سازگار نيست.
يكي ديگر از نمونه هاي جنايت خليفه دوّم، غايله بيعت گرفتن از حضرت علي((عليه السلام))پس از رحلت سول اكرم((صلي الله عليه وآله)) و آمدن به در خانه فاطمه زهرا((عليها السلام)) و آزردن آن يگانه بانوي اسلام است كه در برخي از كتابهاي معتبر اهل سنّت مانند كتاب «الامامه و السياسه» صفحه 12 نقل شده است; با اين كه روايات فراواني از خود

ـ1440ـ
اهل سنّت وارد شده كه پيامبر اسلام((صلي الله عليه وآله)) درباره فاطمه زهرا((عليها السلام)) مي فرمود كه هر كس فاطمه را بيازارد، مرا آزرده است; آيا كسي كه به اعتراف خود اهل سنّت، در آن صفحه جانگداز فاطمه((عليها السلام)) را آزرد - كه اين خود آزردن پيامبر محسوب مي گردد - مستحق لعن چيست؟

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1441ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.