-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36289 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

زنده شدن مردگان در قيامت چگونه است و انسانها در چه سنّي محشور مي شوند ؟
گاهي در قرآن مي خوانيم كه انسان تنها مبعوث مي شود ؛ مانند آيه « وَ كُلَّهُم آتيهِ يوم القِيمةِ فَررْاً ؛ و همگي روز رستاخيز تنها نزد او حاضر مي شوند » .
{P - سوره مريم ، آيه 95 . P}
و گاهي مي خوانيم انسان همراه با رهبر دنيايي اش مبعوث مي شود : « يوم نَدعو كُلَّ أناسٍ باِمامهم ؛ روزي كه هر گروهي را با پيشوايشان مي خوانيم » .
{P - سوره اسراء ، آيه 71 . P}
و گاهي مي خوانيم كه مردم دسته دسته و فوج فوج وارد مي شوند : « يوم ينفخ في الصور فَتأئونَ اَفواجاً ؛ . . . پس شما فوج فوج [به محشر] مي آييد » .
{P - سوره نباء ، آيه 18 . P}
دليل اين تفاوت آن است كه انسان در فريادرسي تنهاست و مال و دوست و خويشاوند ، بدو سودي نمي رساند و در سرنوشت با رهبري كه برگزيده است ، همراه است و نيز ميان گروهي كه همسان و همفكر اويند در مي آيد .
يكي از ياران پيامبر ( ص ) درباره آيه « فَتأتون اَفوْاجاً » پرسيد . رسول خدا ( ص ) گريست و فرمود : پرسشي بس مهم كردي! « سپس فرمود : » كه در قيامت مردم ده گونه محشور مي شوند . « آن گاه رسول اللَّه ( ص ) ، ده گروه زير و گونه حشرشان را نام برد:
1 . شايعه ساز ( سخن چين ) به صورت ميمون ؛
2 . حرام خواران به صورت خوك ؛
3 . ربا خواران با قامتي واژگون ؛
4 . قاضي ناحق با چشماني كور ؛
5 . خودخواهان مغرور با گوشهايي كرّ و زبانهايي لال ؛
6 . عالم بي عمل و قاضي ( بدعمل ) در حال جويدن زبان خويش ؛
7 . همسايه آزار با دست و پاي بريده ؛
8 . خبرچين به نزد ستمگر آويخته به شاخه هايي از آتش ؛
9 . پيروان شهوات و لذّات و كساني كه حق خدا را در مالشان اداء نمي كنند با بوئي بدتر از بوي مردار گنديده ؛
10 . مستكبران و اهل فخر و خُيلاء در لباس و پوششي از آتش .
{P - تفسيرمجمع البيان و نورالثقلين و صافي ، ذيل آيه 18 سوره نبأ . P}
در سوره قمر مي خوانيم : « . . . كَاَنّهم جَرادٌ مَنْتَشرٌ ؛ . . . از گورها برون آيند گوئيا آنان ملخهاي پراكنده اند . »
{P - سوره قمر ، آيه 8 . P}
و خداوند متعال به پيامبرش مي فرمايد : « . . . و تَري النّاسَ سُكاري . . . . ؛ و مردمان را [از شدّت عذاب و{P - سوره حج ، آيه 3 . P}
وحشت چون ] مستان مي بيني . . . »
البته اين وحشت براي گناهكاران و كافران است . مؤمنان با نوري درخشان در قيامت حضور پيدا مي يابند و هيچ دلهره و وحشتي هم ندارند:
« يَوْمَ تَرَي الْمؤٌمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ يَسْعي نُورُهم بَيْنَ اَيْديهِمْ وَ بِاَيمانِهِمْ بُشْرلكُمُ الْيَومَ جَنَّتٌ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهارُ خالِدينَ فيها ذلِكَ هُوَالفَوزُ الْعَظيمُ ؛ روزي كه مردان و زنان با ايمان را{P - سوره حديد ، آيه 12 . P}
مي نگري كه نورشان پيش رو و در سوي راستشان شتابان حركت مي كند[و به آنها مي گويند:] بشارت باد بر شما امروز باغهايي در بهشت كه نهرها زير[درختان ] آن جاري است . جاودانه در آن خواهيد ماند اين همان رستگاري بزرگ است . »
امّا درباره سنّ اهل قيامت ، از روايات معصومان ( عليهم السلام ) برمي آيد كه اهل بهشت همه جوان و زيبايند و در آنجا پيري و فرسودگي راه ندارد .
از اين رو ، حضرت رسول اكرم ( ص ) فرمودند : « اهل الجنّة جُردٌ مُردٌ كحلٌ لاَيَفْني شبابهم ولا تُبلي ثيابهم ؛ {P - كنزالعمال ، خ 39301 . P}
اهل بهشت بدن هايشان ( تميز ) خالي از مو ، صورت هايشان به شكل جوان كه هنوز ( مو ) نروئيده و زيبا چشم مانند كسي كه سرمه به چشم كشيده مژه ها و حدقه چشم بسيار مشكي و سياه است و سفيدي چشم بسيار سفيد نه جواني آنها فنا مي پذيرد و نه لباسشان مي پوسد » .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.