-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3629 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

من در خانوادة مذهبي بزرگ شدهام و تمايل قلبيام همواره اين بوده كه بندة واقعي خداي متعال باشم; از گناه پرهيز ميكنم، سعي ميكنم هر كاري كه باعث نزديكي به خدا است را انجام بدهم، ولي گويا احساس ميكنم رغبت آن چناني به عبادت و توسل به اهل بيت: در من پيدا نشده و نيازهاي معنوي ام تأمين نشده است; لطفا مرا راهنمايي كنيد.

اين كه شما عبادت ميكنيد ـ يعني دست كم در قسمت واجبات خود مشكل نداريد ـ غيبت نمي كنيد و زبان خود را از خطا و حرام نگه ميداريد، مال حرام نميخوريد و اعضأو جوارح خود را از حرام نگه ميداريد، از لهو و لعب و لغو پرهيز ميكنيد و... اينها صفات اهل تقوا و بهشت است كه با رجوع به آيات قرآن كريم، درستي اين ادعا را ميتوانيد دريابيد; از همان ابتداي قرآن كه خداوند متعال صفات اهل تقوا را بر ميشمارد تا آن جا كه ميفرمايد: إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّـَـلِحَـَتِ أُوْلَغكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ # جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّـَتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الاْ ?َنْهَـَرُ خَـَـلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُواْ عَنْهُ ذَ َلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُو ;(بينه،7و8) ]اما[ كساني كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، بهترين مخلوقات ]خدا[يند، پاداش آنها نزد پروردگارشان باغهاي بهشت جاويدان است كه نهرها از زير درختانش جاري است; هميشه در آنها ميمانند; ]هم[ خدا از آنها خشنود است و ]هم[ آنها از خدا خشنودند; و اين ]مقام والا[ براي كسي است كه از پروردگارش بترسند. اگر خداوند متعال در آية ياد شده ميفرمايد اين مقام به كساني مربوط است كه از خدا بترسند; مقصود آن است كه در اعمال صالح خود، هدفي جز خدا نداشته باشند، همان گونه كه از پرسشتان برميآيد، شما در انجام اعمال عبادي و تركگناهان، هدفي جز نزديكي به خدا و اطاعت امر او نداريد; با اين وصف چرا شما بايد نگران بوده و تشويش خاطر داشته باشيد و گمان كنيد بهرهاي از فعاليتهاي معنوي خود نبردهايد; در اين باره احتمالهايي بيان ميكنيم، اميدواريم كه شما را در رسيدن به آرامش ياري نمايد:

1. شايد حالت شما نتيجة غلبة خوف بر رجا باشد. بهترين حالت براي بنده زماني است كه حالت خوف و رجا در وجود او به اندازة يكسان وجود داشته باشد تا بنده را مانند دو بالِ هم اندازه و يك نواخت به پرواز در آورد.خداوند متعال براي حفظ تعادل اين دو صفت، گاهي به آنها كه بيش ازاندازه اميدوار شدهاند ـ به گونهاي كه صفت خوف در آنها كم رنگ شده است با آياتي مانند: يَـََّأَيُّهَا الاْ ?ًِنسَـَنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ;(انفطار،6) اي انسان! چه چيز تو را در برابر پروردگار كريمت مغرور ساخته است. هشدار ميدهدو گاهي به آنها كه بيش از اندازه خائف و مأيوس شدهاند چنين ميفرمايد: قُل يـَعِبادِيَ الَّذينَ اَسرَفوا عَليَ اَنفُسِهِم لا تَقنَطوا مِن رَحمَةِ اللّهِ اِنَّ اللّهَ يَغفِرُ الذُّنوبَ جَميعـًا اِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحيم;(زمر،53) بگو: اي بندگان من كه بر خود اسراف وستم كردهايد! از رحمت خداوند نوميد نشويد كه خدا همة گناهان را ميآمرزد. همة آيات قرآن كريم غذاي كامل روحي است، پس سعي كنيد همة آيات آن را در كنار هم تلاوت كنيد تا نيازهاي دروني شما، به طور يكسان برآورده شوند; به ويژه تلاوت آياتي كه خداوند، بندگان خود را در آنها مينوازد و بهشت و نعمتهاي جاودان خود را به آنان نويد ميدهد، براي شما مفيد است.

2. شايد شما با سرماية كم، خواهان كالاي با ارزش و بالا هستيد; درست است كه شما در زندگي خود در مسير اطاعت الهي مشكلي نداريد، ولي اين تنها نخستين درجة سعادت و رستگاري است، ولي آيا همة رستگاران در يك سطحاند و آيا همة آنان در راه رسيدن به رستگاري، زحمت يكسان و برابر متحمل شدهاند؟ اگر انسان خواهان مقام علم اليقين، عين اليقين و حق اليقين است، نسبت به هر مرتبه بايد عمل مناسب با آن راانجام دهد; به اين مثال دقت كنيد: احسان در برابر احسان، خوب است، ولي احسان در حق كسي كه به شما احسان نكرده، بهتر است و احسان در برابر كار بد از هر دوبالاتر است. شايد اعمال شما در سطح احسان در برابر احسان است، ولي توقع داريد آثار ايثار را در زندگي خود مشاهده كنيد; در اين صورت، هر چند شما در ظاهر، لغزشي در اعمال خود مشاهده نميكنيد، ولي توصيه ميشود و به ارتقاي كيفي اعمالتان توجه كنيد. گاهي به كتاب كوچك و ارزشمند رسالة حقوق حضرتامام سجاد7 نگاهي نموده و به رفتار خود بنگريم; آيا واقعاً بههمة وظايف خود عمل نمودهايم؟!

3. شايد زمان آشكار شدن نتايج اعمال شما نزديك باشد; به عبارت ديگر شايد شما عجله ميكنيد، در حالي كه براي درك نتايج خوب اعمالتان، مدتي ديگر وقت لازم باشد. پيامبراسلام9 آثار مجاهدتهاي نفساني خود را در چهل سالگي مشاهده كردند; خلاصه آن كه اين حالت شما از ويژگيهاي زمان انتظار است كه با شك و ترديد، تهديد ميشود، مانند شخصي كه در زمين به جست وجوي گنج ميپردازد; اگر با نقشة صحيح به جست وجو پرداخته، و از وجود گنج مطمئن باشيد، بايد به تلاش خود ادامه دهد، زيرا اي بسا در يك قدمي گنج، فعاليت خود را رها كند و از رسيدن به آن محروم شود. انسان مؤمن هر لحظه از سوي شيطان مورد وسوسه و شك و ترديد قرار ميگيرد، اما با كمي تحمل، با آشكار شدن نتايج ـ هر چند مقطعي ـ از جانب خداوند متعال روبه رو ميشود و بر او روشن ميشود كه اگر پيش از آشكار شدن نتيجه، تحمل و پايداري نميكرد، هرگز اين نتايج برايش حاصلنميشد.

4. شايد شنيدن زياد خوابها و كرامتها و... شما را به اين گمان انداخته كه از قافله عقب ماندهايد و گمان ميكنيد جزء اشقيا هستيد; آري وقتي انسان بشنود هر آدمي كه نه اهل نماز ا ست و نه ميد اند خمس و زكات چيست و... با بقية الله الاعظم (عج9 ملاقات كرده است يا او را بارها در خواب ميبيند... و چيزهايي از اين قبيل كه همة قوانين ديني در آن ناديده گرفته شده است، پر واضح است كه در اعمال ديني خود كه منطبق بر احاديث و آيات الهي است شك ميكند. توصيه ميشود كه به اين مطلب توجه كنيد كه امامان ما: و همة اولياي خاص الهي، فدايي دين شدند; دين نيز جز همين نيست كه در قرآن كريم و روايات و سيرة اهل بيت: وارد شده است، اگر شنيديد چشم برزخي شخص لااباليـ نسبت به نماز، روزه، حج، خمس، زكات و... ـ گشوده شده و يا به مقامات و كرامات معنوي از جمله ملاقات امام زمان7 و يا حتي در خواب ديدن آن بزرگوار نائل شده است، هرگز باور نكنيد، چرا كه سالكان حقيقي طريقت ناب محمدي9 براي تنها يك چشمه از اين مقامات، در درگاه الهي سالها اعمال ناب و خالص ارائه دادهاند! تا پس از سالهاي سال بهرهاي عايد آنان شده است:

سالها بردند مردان انتظارتا يكي را بار باشد از هزار

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.