-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36411 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

معراج پيامبر ( ص ) روحاني بود يا جسماني ؟
در اين رابطه به طور خلاصه عرض مي كنيم : در دو سوره قرآن ، از معراج سخن گفته شده ؛يكي سوره ( ( اسرا ) ) است كه درباره قسمت اول معراج پيامبر يعني ازمسجدالحرام تا مسجد اقصي است و قسمت دوم در سوره ( ( والنجم ) ) است كه راجع به سير آسماني حضرت يعني از مسجدالاقصي در بيت المقدس به اوج آسمان ها و ملكوت عالم سخن گفته است . در قسمت دوم ، چهار نظروجود دارد : 1- فرشته وحي ( جبرييل ) با مركب مخصوصي كه آورده بود ( براق ) آن حضرت را به آسمان ها برد .تمام اين مسافرت به وسيله جسم وروح پيامبر و در حال بيداري رخ داد و خداوند نشانه هايي از عظمت خود رابه پيامبر نشان داد .البته مساله معراج مثل خيلي از مسايل مهم تاريخي ، باخرافات و اخبار نادرستي آميخته شده كه در آنها بايد دقت كرد .هدف از اين سفر چنان كه در اولين آيه سوره ( ( اسرا ) ) و آيه 18 سوره ( ( والنجم ) ) بيان شده ،مشاهده آثار عظمت خداوند در جهان بالا بوده است ، چه اين كه در احاديث صحيحه گفته شده است : وقتي پيامبر مراجعت كردند، بعضي از آن نشانه هارا براي مردم بازگو كردند، مخصوصاً كه در آن روزها علم پيشرفت نكرده ومردم از آسمان ها - جز آنچه به ظاهر مي ديدند - چيزي نمي دانستند .البته ازاين مسافرت يك سري دستورهاي عبادي و اخلاقي و اجتماعي براي مسلمانان آوردند كه در احاديث مربوط به اين سفر - كه خيلي مفصل است - ذكر شده است در هر صورت اين يك مساله منطقي است و دليل هايي درقرآن و روايات صحيحه در آن باره هست و دانشمندان بزرگ شيعه ،كتاب هايي در اين باره نوشته اند .هم چنين پاسخ همه اشكالاتي كه در ذهن شما هست ، آورده شده و جاي هيچ ترديد و نگراني باقي نمانده است . براي آگاهي بيشتر ر.ك : فروغ ابديت ، جعفر سبحاني . 2- اين كه سير رسول الله ازمسجدالاقصي به آسمان ها روحاني بوده . 3- اين كه در همان حالي كه پيامبردر مسجدالاقصي ، ايستاده بودند حقايق عالم را به وسيله چشم دل مشاهده فرمودند و جسم و روح حضرت به جايي سفر نكرد كه البته در اين دو نظراخير بايد روايات معراج را حمل به تشبيه و كنايه كرد زيرا ظاهر آنها سيررسول الله به آسمان ها است . 4- نظر چهارم را مرحوم علامه طباطبايي معتقد است كه ايشان مي فرمايد اصل معراج از مسلمات ديني است اماكيفيت آن را ما نمي دانيم ، زيرا احتمالات مختلفي در روايات معراج داده مي شود .;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.