-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36463 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نامه به حضرت رضا (ع)
شما جواب نامه ات را از آقا امام رضا (ع) خواهي گرفت كه به ارتباطت با ايشان بستگي دارد كه من و هيچ كس ديگر نمي تواند آن را تعيين كند و رابطه اي است بين تو و آن امام معصوم. اما از آنجا كه نامه ات توسط آقاي مهاجري به اين بخش تحويل داده شد بايد ما جواب نامه شما را تقديم مي نمائيم.
1ـ اگر بتواني اين رابطه را با امام رضا(ع) و اولياي خدا داشته باشي نيازت به افراد خيلي كم خواهد شد و از همه مهم تر اينكه بتواني اين رابطه را با خداي خودت داشته باشي و تمام مسائلت را چه ريز چه درشت با خداي خودت مطرح كني و مطمئن باش كه او سميع عليم است داناي شنوا است.
2ـ از اينكه با ادب هستي ونسبت به ساحت مقدس امام رضا ادب مي گذاري و از ايشان عذر خواهي مي كني بايد شكرگزار باشي كه اين روحيه لطيف را خداوند به تو داده است چون متأسفانه بعضي از دوستان نسبت به ساحت مقدس آقا امام رضا(ع) طلب كار هستند. كه خوب ناشي از شخصيت و روحيه اين عزيزان است.
3ـ از اين كه تو عزيز درون مهربان و پر از لطفي داري كه براي مريضان دعا مي كني و بعد براي كليه افراد كه براي امامان دعا مي كنند و بعد براي دوستانت و آقاي مهاجري دعا مي كني. تو تصور كن كه در هر دعاي تو كه در بازتاب هزاران برابر مي شود و چقدر افراد هستند كه براي تو دعا مي كنند و اين پاداش هم ناشي از لطف و صفاي تو عزيز است.
4ـ دوست خوبم آرزوها نعمت هايي هستند كه به ما اميد مي دهند كه باشيم و خوب زندگي كنيم. آرزوها يعني اين كه حق نااميدي نداريم، حق يأس و افسردگي نداريم وقتي من اميد دارم كه حتما تحصيل مي كنم شغل خوبي خواهم داشت ازدواج مي كنم بچه دار مي شوم و ... امكان اين كه از مشكلات هراس داشته باشم خيلي كم مي شود. آرزوهاي تو و خانواده ات حتما برآورده خواهد شد، فقط به زمان خودش نياز دارد.
5ـ عزيز بسياري از آرزوها در زمان خودش مطلوب است اما زمان كه بگذرد آرزوهاي ديگري شكل مي گيرد، مثل اين كه يك زماني ما بخواهيم پيكاني بخريم، شبانه روز دعا مي كنيم و بعد كه پژو آردي آمد دعا مي كنيم پيكان را خوب بخرند تا ما بتوانيم پژو بخريم. هر آرزويي در زمان خودش ارزش دارد اما خيلي از آرزوها براي همه افراد ارزشمند و در همه زمان ها مطلق است مانند، عاقبت به خير شدن، محتاج ناكس نشدن، خوشبختي، شاد زيستن، سلامتي و ... پس اين كه ما از خدا بصير و سميع مي خواهيم آرزوهاي ما را برآورده كند.
خيلي وقت ها ما آرزويي داريم كه شايد اصلا به نفع ما نباشد مثلا ما دعا مي كنيم كه به فلان شهر برويم، يا با فلاني ازدواج كنيم، يا فلان چيز را به دست آوريم، ... ،اما زمان كه مي گذرد مي بينيم خير ما در نرفتن يا نشدن يا انجام نگرفتن يا بدست نياوردن آن مورد بوده است، بنابراين ما دعا مي كنيم اما سرانجامش را به دست خداي سميع و بصير كه به همه چيز شنوا و بينا است مي سپاريم و مي گوييم (الخير في ما وقع.)
عزيزم تو يكي از آرزوهايت قبولي در درسهايت هست من هم دعا مي كنم تو قبول شوي اما قبل از آن دعا مي كنم لذت درس خواندن را به تو عنايت فرمايد آن وقت ديگر براي نمره درس نمي خواني و با فهم درس مي خواني. گفته بودي كه نمي خواهي تجديد شوي، انشاءالله كه نمي شوي اما بد است؟ نه؟ مثلا در درس ها خيلي به آدم سخت مي گذرد؟ خوب درسي كه مي تواني بخواني و جبران كني؟ اما من مي خواهم به تو بگويم تجديدي كلا بد است آن هم در مسائل زندگي كه گاهي فرصت جبران ديگر پيش نمي آيد و مردود مي شويم. پس اين نمونه ها كوچك به ما مي گويد كه تجديد شدن در همه موارد بد است و باعث شرمندگي است، اگر ما در درس صداقت در زندگي تجديد شويم چگــونه مي توانيم جبران كنيم يا در درس شرافت و پاكي، نجابت چقدر مي توانيم بپردازيم و قبول شويم.
عزيزم اميدوارم كه تو زائر خوب كه از هركجاي ايران كه باشي حتي در شهر خودت(قائن) مي تواني زائر امام رضا(ع) باشي و انشاءالله خودت و خانواده ات در جوار قرب آقا باشيد. موفق و مؤيد باشيد

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.