-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3652 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:16

اگر سياسي بد باشد اين حرف امام ( كه فرمودند: سياست ما عين ديانت ماست تناقض دارد.
لطفاً جواب سؤالات را برايم واضح توضيح دهيد.سياسي بودن يعني چه؟

در فرهنگ غرب، سياست يعني فن بدست آوردن قدرت و حفظ آن در اين فرهنگ، قدرت فينفسه هدف ميباشد. و هر اقدامي براي حفظ قدرت جايز شمرده ميشود. هركس بتواند بهتر دروغ بگويد و اگر لازم شد توطئه كند و انسان بكشد سياستمدار است.

در فرهنگ اسلامي، سياستمدار كسي است كه شيفتة خدمت باشد نه تشنة قدرت و قدرت وسيلهاي است (نه هدف) براي تأمين سعادت مردم.

از نظر سياستمدار اسلامي، حكومت، طعمه نيست بلكه مسؤوليت است و پستي ميباشد كه بار سنگيني بر دوش ميگذارد و بايد پاسخگوي تصميمات خود در دنيا و آخرت باشد.

در سياست اسلامي، اگر حفظ قدرت منوط به جنايت و خيانت باشد سياستمدار اسلامي به اين آلودگيها تن نميدهد حتي اگر اصل حكومت به خطر بيافتد.

حضرت علي ( در ماجراي شوراي شش نفره عمر با يك دروغ ميتوانست قدرت را كسب كند اما آن حضرت چون براي حفظ فضايل ميخواست حكومت را در دست بگيرد با وسيلة نابودي فضايل نميتوانست اين كار را انجام دهد.

البته اصلي وجود دارد تحت عنوان الحرب خدعه گاهي در جنگ ميتوان براي فريب دشمن دروغ گفت و اين يك تاكتيك است. با براي حفظ مصالح عمومي ميتوان بخشي از واقعيتها را بپوشاند ...

در بين برخي از مردم اصطلاحي شايع است تحت عنوان سياسي كاري، منظور از اين اصطلاح سياست از نوع غربي آن است.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.