-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36847 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

1- بعضي از علائم بارز ظهور حضرت مهدي «عج » را بنويسيد ؟
و اما علائم ظهور به سه دسته تقسيم مي شود :
1- نشانه هاي عمومي شامل انحرافات كشورهاي اسلامي و ساير كشورها در موازين ديني و فطري و اين علائم مقارن ظهور نيست , بلكه از سالها قبل از ظهور واقع ميشوند چنانكه آلان بوضوح در جاي جاي اين دنياي آشفته مي بينيم .
2- نشانه هاي كه ساليان اندك قبل ازظهور اتفاق مي افتد و دليل نزديك بودن امر ظهور است .
3- نشانه هايي كه مربوط به سال ظهور است از اين دسته سوم بعضي غير حتمي است و بعضي قطعي قطعي .
امام محمد باقر «عليه السلام » مي فرمايند : پيشاپيش اين امر , گرفتن ماه پنج روز مانده به آخر ماه و گرفتن خورشيد در نيمه ماه اتفاق مي افتد و اين در ماه مبارك رمضان واقع مي شود در چنين حالتي است كه محاسبات ستاره شناسان از بين مي رود .
« غيبت نعماني , ص 272 »
امام صادق فرمودند : ندا از آسمان از مسائل قطعي است . سفياني حتمي است . فروبرده شدن ( عده اي جنايتكار ) در« بيدا» قطعي است . يماني حتمي است . كشته شدن نفس زكيه قطعي است .
« عنيبت نعماني ,ص 257-252 »
3- مولف كتاب نوائب الدهر علائم ظهور , مرحوم سيد حسن مير جهاني « ره » حدود پانصد مورد از علائم و حوادث قبل از ظهور را بطور مستند نقل ميفرمايند :
1- اختلاف بسيار در روي زمين .
2- خروج سفياني كه مردي است از نسل يزيدبن معاويه و مرد پليدي است.
3- وقو ع زلزله در بغداد.
4- كشف حجاب و بي عفتي در زنها و شريك شدن زنها در تجارت و تمكين نكردن از شوهرانشان.
5- تعطيل شدن مساجد تا چهل شبانه روز.
6- واقع شدن فتنه درميان شرقيها و غربيها.
7- خراب شدن ري.
8- ظهور فتنه شديد در سال پيش از ظهور .
9- زياد شدن مرض صرع و ديوانگي در اثر شدت فتنه و پريشاني.
10 - ضايع كردن نمازها و پيروي كردن از شهوات و كم شدن امانتداري در مردم.
11-كم شدن كارهاي خير و كم شدن علماء حقيقي.
12- رشوه گرفتن قضات درحكم و ندانسته حكم كردن ايشان.
13- تدريس علوم باطله برخلاف دين و دستور قرآن كريم.
14- كينه علماء دين در دل گرفتن و سرزنش و بدگوئي آنان و كشتن و خوار كردن سادات .
15- قرآن را با ساز و آواز خواندن.
16- سخت شدن دلها و خشك شدن اشك چشم و بي اعتنائي به نصايح و پندها.
17- امر به معروف و نهي ازمنكر كننده را سرزنش و ملامت كنند و او را در اين كار نهي مي نمايند.
18- در هر سال بدعتها و شر زياد شود غيبت كردن به نظر مردم شايسته باشد .
19 - مختصري از مالشان را در طاعت پروردگار مصرف مي كنند و بيشتر آنرا مصرف غير طاعت پروردگار مي نمايند
20 - قبور ائمه «عليهم السلام » را با گلوله خراب كنند.
21- طلاق و جدائي زياد شود
22- دين به دنيا فروخته شود و تعارفات دروغي دربين مردم فراوان گردد. (2)
در پايان متذكر ميشوم كه همه ما موظفيم كه زمينه ساز حكومت جهاني حضرت مهدي «عج» باشيم وآن كه گناه درجامعه كم شود امر به معروف و نهي از منكر از اهم واجبات است و رشد فكري و فرهنگي ارتقاء پيدا كند. و تا زمانيكه مردم رشد فكر ي نداشتند و قابليت پذيرش حكومت حضرت حجت نداشته باشند حضرت « عليه السلام » ظهور نخواهد كرد . و اميد است انقلاب اسلامي ايران مقدمه اي بر حكومت عدل قائم آل محمد « صلي الله عليه واله » باشد و خود را آماده پذيراي اين مهمان عزيز كند و شب و روز يادش و ذكرش و دعايش وِرد زبانمان باشد و براي اطلاعات بيشتر به كتاب مهدي موعود «عليه السلام » ترجمه جلد سيزدهم بحار الانوار علامه مجلسي است و مترجم دانشمند و محقق معاصر آقاي علي دواني «دامت بركاته» با زحمت فراوان برشته تحقيق و تحرير آوردند و كتاب جامع و كاملي است و هر اطلاعي از امام مهدي ( عج) كه مورد نياز باشد در اين كتاب مسطور است.
ازجمله علائم آن حضرت داشتن علامتي است در پشت مثل علامتي كه پيامبر در پشت مبارك شانه ها داشتند و نيز اينكه فقط زره رسولخدا «صلي الله عليه واله » بر قامت حضرت مهدي « عج» راست و درست مي آيد و اينكه حضرت عيسي«عليه السلام » از آسمان به زمين مي آيد و به آن حضرت اقتدا ميكند
آري روزگاري در پيش خواهد بود معجزه اندر معجزه ؛ ايمان از پي ايمان ؛ اسرار و عجائب بي حد و شمار ولي همه واقعي واقعي . امام خميني « ره» در تفسير { والعصر ان الانسان لفي خسر } مي فرمايد : عصر انسان كامل امام زمان « عليه السلام» است. يعني: عصاره تمام موجودات آنهم به كاملترين وجه. بنابراين عصري خواهد آمد كه اصلا قابل تصور براي اغلب مردم نيست, مگر كسانيكه اهل دقت و جوياي حقيقت هستند . اي كاش كه ما بتوانيم مشمول دعاهاي خير و بركات آنحضرت باشيم .
منابع :
5- امام مهدي از ولادت تا ظهور , سيد محمد كاظم قزويني
6- خصائص مهدي , نوشته محمد راجي
7- پادشه خوبان , سيد عباس مرادي
8- معرفت امام عصر , سيدمحمد بني هاشمي
9- منتهي آلامال ,

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.