-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:36905 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اين موضوع كه اغلب خطباء ميگويند يك قطره اشك براي امام حسين ? باعث ريختن گناهان ميشود آيا اين موضوع باعث كم رنگ شدن صبر در مقابل گناهان نميشود وآيا ما نبايد عميقتر در مورد اشك بر امام حسين? فكر كنيم
جواب :
بااهداء سلام وآرزوي توفيق الهي ضمن تشكرازحسن اعتمادشمابه اين بخش پاسخ سؤال مطرح شده به حضورتان تقديم مي گردد.
انشاءالله كه اين توسلّها و اشكها باعث نجات مي شود در تمام مراحل (زندگي،قبر و قيامت) امّا همانطور كه فرموده ايد ضمن اين كه احاديث داريم امّا اشك در مجالس شرطش آنستكه بعد از خروج از مجلس اثر گريه با انجام معصيت خنثي نشود.
انما يَتَقَبَّلّ الله مِن المُتَقين:خداوند اعمال را فقط از پرهيزگاران قبول مي كند (چهل حديث امام خميني حديث 16)
اين گونه احاديث بايد موجب اميد شود نه غرور ، خداوند رحمن و رحيم است اگر ما متوسّل به اولياء خدا شويم رحمت فراوان است.
شخصي از امام كاظم ? پرسيد :آيا ادّعاي شيعه گري كفايت مي كند؟ فرمودند ( فوالله ما شيعتنا الّا مَن اتّقيَ الله و اطاعه )بخدا قسم شيعه ما نيست مگر كسي كه از خدا بترسد وپرهيز گار باشد.
امام صادق ? فرمودند : شيعه يعني كسي كه عفيف باشد (پاك دامن) و اهل جهاد و مبارزه با نفس و دشمن بيرو ني باشد عمل كند براي خدا به اميد ثوا ب و خوف از عقاب (چهل حديث امام خميني حديث 16)
بله ما هم فرمايش شما را تصديق مي كنيم كه بايد اهميّت مجالس را توضيح داد لكن فهم ديني و اينكه فلسفه مجالس اصولاً به همين حقايق و معارف باشد نكته مهمي است .
امام ? فرمودند: انسان به حقايق نميرسد مگر اينكه خود را عميق بشناسد .
به شما توصيه مي كنم كه كتاب چهل حديث امام خميني حديث 33 و سه جلد كتاب حماسه حسيني شهيد مطهري را مطالعه نمائيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.