-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3704 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا در جامعه ما فرهنگ مصرف گرايي روز به روز و لحظه به لحظه رو به افزايش است و چرا هيچكس كاري نميكند؟ چرا؟به ميزاني كه كشورهاي اسلامي و همچنين ايران اسلامي، به فرهنگ غرب نزديك ميشوند آثار آن را نيز ميپذيرند. اقتصاد مركانتيلسمي غرب به سه عنصر منابع اوليه، نيروي كار ارزان و بازار مصرف بنا شده و شهروندان خود را به مصرف هرچه بيشتر توصيه ميكند.

اما در فرهنگ اسلامي با توجه به اينكه قناعت حرف اول در اقتصاد را ميزند، بايد فرهنگ سازي شود، البته بسياري از خانوادههاي ايراني قناعت جزء زندگي آنها است و كم هم نيستند. اما نمود ندارند ولي مظاهر مصرفگرايي چون نمود بيشتري دارند چشمگير به نظر ميرسد.

متأسفانه مشكلات و تنگناهاي اقتصادي سبب شده است برخي از سياستهاي غلط پول ساز سرلوحة فعاليتهاي صدا و سيما قرار گيرد كه تبليغات كالا به سبك غربي و اشاعة فرهنگ مصرفي از كمترين تأثيرات مخرب آن است سياستهاي ديگري مانند ترويج جهانگردي با شكل غلط آن كه فرهنگ بيگانگان و بيقيدي نسبت به دين و اخلاق را در جامعه نشر ميدهد نيز به فرهنگ مصرف گرايي دامن ميزند و روشهاي غلط ديگري كه بيتوجه به شبيخون فرهنگي غرب راه را براي دشمنان هموار ميسازد. اما اينكه در كنار اين سياستهاي غلط كه بايد اصلاح شود جهتگيري مصوبات مجلس وسياستهاي كلي نظام در جهت مبارزه با فرهنگ ابتذال و مصرف گرايي است حقيقتي است كه نبايد به آن ترديد نمود و همچنين نبايد تلاش خدمتگزاران صديق دولت و مجلس را دراين راه ناديده گرفت و ليكن هجم تهاجم و مبارزه منفي دشمنان در ترويج فرهنگ مبتذل خود آنقدر وسيع است كه اين تلاشها به چشم نميآيد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.