-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3705 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

نقص و ضعف در برنامهريزي آموزشي و مديريتي تا كي؟ كي و چگونه ميخواهيم فرهنگ خود را اصلاح كنيم؟بايد اين را بپذيريم كه آنچه قبل از انقلاب اسلامي از مديريت اسلامي سخن ميگفتيم در تئوري و نظر بود و هيچگاه تا پيروزي انقلاب اسلامي جامعه عمل نپوشيد. جز مقطع كوتاهي در عصر نبي اكرم و علي (. بعد از انقلاب اسلامي وقتي بنابر اين شد كه نظريههاي مديريتي اسلامي عملي شود، با توجه به عدم سابقه اجرايي آن بعضاً به نتيجه نرسيد، و بعضاً نيز گرفتار مديريتهاي ضعيف گرديد اما امروز خوشبختانه مسؤولين نظام در صدد رفع اشتباهات گذشته هستند من جمله بحث تك نرخي شدن ارز در نظام اقتصادي، عام و فرا گير شدن مالياتها، نظارت سيستمي و برخورد قضايي جدي با سوء مديريتها، از اين جمله ميباشند.

اما قسمت دوم سؤال، مشخص نيست منظور سؤال كننده چه تعريفي از فرهنگ و يا چه قسمتي از فرهنگ مورد نظر او است، اگر منظور فرهنگ اسلامي باشد كه ما بايد در صدد نهادينه كردن آن برآئيم و اگر منظور اصلاح فرهنگ غربي، مثل تجمل گرايي، اسراف، مصرف سودگرايي و... باشد بايد هرچه سريعتر درصدد رفع آن برآئيم، كه به نظرميرسد مقام معظم رهبري كه از سال 75 بحث تهاجم فرهنگي و شبيخون فرهنگي و عوام و خواص و زندگي اشرافي و تجملگرايي را مطرح كردند ناظر به همين نوع از اصلاح بود متأسفانه بعضي آن روز نپسنديدند ولي امروز اگر مسؤولين بر اين امر متفق هستند كه تا فرهنگ بيگانه را نزدائيم و فرهنگ اسلامي را جايگزين نكنيم موفق نخواهيم شد، بايد عملاً وارد صحنه شد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.