-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3706 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

20 سال گذشته، مردم انقلاب كردند و جمهوري اسلامي ايران را انتخاب كردند اكنون چه؟ آيا برنامهاي در دست مدعيان حكومت اسلامي هست كه ببينند مردم جامعه ايران اكنون چه ميخواهند؟ آيا نسل جديد هم بر رأي 20 سال پيش هستند و اگر نباشند مسؤولين چه ميخواهند بكنند و واقعاً چه طرح عقلاني در پيش دارند؟خواستة نسل جوان امروز بدون اغراق، خواستة نسل جوان 20 سال پيش است. يعني استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي، جوان امروز همان چيزي را ميخواهد كه جوان، ديروز ميخواست، جوان بخاطر روح پاك و لطيفي كه دارد حق خواه است آزادي خواه است و در يك كلمه جوان حقيقت خواه و دين خواه است اما اشتباهي كه ميشود گاهي سرنوشت جهوري اسلامي با سرنوشت اشخاص گره ميخورد و تحليل افراد را دچار مشكل ميكند.

جمهوري اسلامي حقيقتي است كه مستقلاً بايد شناخت، جدا از شخصيتها،كه معمولاً شخصيتها در طول زمان ممكن است بر آفتهايي هم دچار شوند.

البته صحيح است كه نه جوانامروز و نه جوان ديروز بعضي از مسوولين مياني را كه در نظام جمهوري اسلامي ايران مسؤوليت دارند ولي ويژگيهاي لازم را ندارند، قبول ندارند، مهم اين است كه خواستة سران نظام (مبارزه فساد،فقر و تبعيض) و عموم مردم يكي است و در راستاي اهداف كلي نظام جمهوري اسلامي ايران است.

منبع: برگرفته از سخنراني دكتر رحيمپور ازغدي 3/4/81 و قبل از خطبههاي نماز جمعه تهران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.