-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37060 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چگونه مقام حضرت علي ( عليه السلام ) از حضرت نوح ( عليه السلام ) و ابراهيم ( عليه السلام ) و موسي ( عليه السلام ) و عيسي ( عليه السلام ) بالاتر است ؟
افضليّت فردي بر فرد ديگر مربوط به تفاوت معرفت و خداشناسي و كمال نفساني او است اگر دو نفري را فرض كنيم كه يكي معرفتش به خدا بيشتر و داراي روحي بزرگ و نفسي كامل تر باشد مسلماً او بر ديگري برتري دارد .
افضليت حضرت اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) نيز روي اين اصل است زيرا او در تمام صفات بالاتر از ديگران بود اتّفاقاً همين سوال شما را شخصي از خود آن حضرت كرد و گفت شما افضليد يا آدم يا نوح يا . . . بر حسب آنچه نقل كرده اند آن حضرت فرمود خودستايي صفت خوبي نيست ليكن چون تو مطلبي پرسيدي ناگزيرم به آن پاسخ دهم از آدم افضلم چون حضرت آدم از تناول گندم ممنوع شد ولي بالاخره از آن خورد ولي من با اينكه گندم و تمام نعمت ها برايم حلال است چون رهبر اين مردم هستم و در مملكت من فقراء هستند به نان جوين قناعت كرده ام .
از نوح افضلم چون او در اثر فشار امت خود آنها را نفرين كرد ليكن من هر چه در ميان قوم معذب گرفتار شدم آنها را نفرين نكردم .
و دليل افضليّت از موسي اين است كه هنگامي كه او از طرف خدا مأموريت تبليغ پيدا كرد به خدا عرض كرد من به تنهايي مي ترسم بايد برادرم هارون را به كمك من بفرستي تا در اين امر اقدام نمايم ولي من در شبي كه پيامبر ( ص ) به سوي مدينه هجرت كرد در رختخواب او خوابيدم و از خطر نهراسيدم .
و امّا از عيسي افضلم چون وقتي كه مادر عيسي مي خواست وضع حمل كند از مسجد بيرون رفت و در كنار درختي وضع حمل كرد ليكن مادر من وقتي كه اين حالت را پيدا كرد ديوار كعبه شكافته شد و مادرم در كعبه رفت و من در خانه ي خدا به دنيا آمدم .
با توجّه به روايت فوق و روايات فراواني كه در فضيلت حضرت علي ( عليه السلام ) وارد شده است و با مطالعه ي تاريخ زندگاني آن بزرگوار و مقايسه ي آن با پيامبران بدون شك درمي يابيم كه حضرت علي ( عليه السلام ) از همه ي پيامبران به جز پيامبر اسلام ( ص ) بالاتر مي باشد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.