-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3708 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرادرحاليكه در جامعه ما مردم فقير زيادند و محتاج،محصولات و توليدات كشور ما به كشورهاي ديگر فرستاده ميشود؟در مباحث اقتصادي به هر ميزان صادرات يك كشور افزايش يابد و ارزآوري بيشتري آن كشور داشته باشد فقر كمتر ميشود، مشكل كشور ما از نظر فقير بودن جامعه نيز به همين موضوع بستگي دارد كه محصولات صنعتي ما در بازارهاي جهاني تا كنون جواب نداده و خريدار ندارد.

در كشورهاي آسياي ميانه هم كه وارد شديم به علت ضعف توليد نتوانستيم صادرات درستي داشته باشيم. از نظر كشاورزي و صنايع دستي هم كه تا امروز حرف اول را در بعضي از موارد ميزديم مثل پسته، قالي، زعفران، خرما، رغيبان جدي براي ما بوجود آمدهاند و علاوه بر اين هر ازچند گاهي نيز مباحث اقتصادي، سياسي ميشود و به شدت افت ميكند.

مشكل امروز ما تك محصول بودن ما است. رقم صادرات غير نفتي ما كه به آن اشاره كرديد بسيار ناچيز است و امروز ما با هيچ كشوري در صادرات غيرنفتي موازنه تجاري نداريم و مشكل ما اينجا است.

البته علاوه بر اين فقر جامعة ما به افزايش جمعيت 100% در 20 سال اول انقلاب، جنگ، در بعضي موارد سوء مديريتها، تجربة كم در حكومت داري، و دستهايخارجيكهعليهنظامجمهورياسلاميايرانبرنامهريزيميكنند و ... بستگي دارد.

مثلاً ايران باتوجه به استراتژيك بودن از نظر جغرافيايي ميتواند درآمد سرشاري از راه ترانزيت جادهاي، (راه آهن) هوا، و همچنين ترانزيت نفت و گاز به دست آورد ولي به علت دشمني جدي كه آمريكاييها با انقلاب اسلامي دارند، تا كنون درتحريمنفتيآمريكاهستيم و از انعقاد قرارداد با ساير كشورها جلوگيري ميكند و مانع رشد اقتصادي ايران گرديده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.