-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37144 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست د ركربلا به شهادت ميرسد خانواده اش را با خودش برد ؟
حادثه كربلا يك امر عادي و حفاظت از شخص وخانواده مطرح نبود كه لحاظ مسائل امنيتي مطرح باشد بلكه چند بعدي بود از جمله آنها تهاجم و شهادت طلبي با تمام قوا عليه جبهه مقابل و امر به معروف و نهي از منكر در شرايطي كه موضوع مهم باشد مقدم بر همه مسائل است .كربلا تجديد حيات و تجسم عيني اسلام بود از جنبه هاي اخلاقي – عرفاني – اندرزي – توحيدي – اعتقادي – پرخاشگري تجسمهاي مي بينيم و افرادي هم بايد اين نقشها را به عهده داشته باشند از بچه شير خوار گرفته تا سنين 70 سال چه مرد و چه زن نقش انتقال اين پيام به آييندگان كمتر از خود حادثه نبوده يك پيام چند بعد دارد از جمله شخصيت پيام رسان و هر فيلم ونظام فكري و اجتماعي به يك نظم تبليغي به عنوان پشتوانه و تكيه گاه نياز دارد وبا توجه به درايت و فهم باطني كم خاندان رسالت در محبت اسارت داشتند روي يك حساب تبليغي و جامعه شناختي با توجه به افكار عمومي مناسب و مأثر افتاد اولين اولين خطبه هاي روشنگري در مجلس عزا براي سيد الشهدء را ايشان بر پا كرد حضور بچه ها در آن شرايط را در تاريخ ملاحظه كنيد اتفاقاً هميشه در تاريخ اين سؤال مطرح شده وازخودابي عبدا…..هم سوال شدايشان جواب داد [ كه جدم به من فرمود: اِن الله شاء اَن يُرهنّ سبايا ] يعني رضاي خدا در اين همراهي بچه ها است . (1)
رضايحق يعني مصلحت وخداوند هميشه بيشترين مصلحت بشر را لحاظ ميكند.
رسالت مصلحت مهم است مقدمه رسالت بزرگي است اگر نباشد حادثه عقيم مي ماند.
دشمن به دست خودش مبلغان وخبرنگاران واقعه را شهر به شهر مي چرخاندوبا موهبت وهدايت الهي كه خانوان اهل البيت داشتند زمزمه هاي تنفر از حكومت يزيد و سؤال برانگيزي وبيداري از واقعه شذوع شد وتا الآن ادامه دارد.
به سؤال كننده محترم توصيه مي كنم كه سه جلد شهيد مطهري ( حماسه حسيني ) جهت آشنائي با بعضي وقايع وتحليل تاريخ عاشورا و كتاب عقايد آيه الله ناصر مكارم شيرازي را مطالعه كنيد.

حماسه حسيني ج1 ص317

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.