-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37147 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

اينكه مي گويند در جريان كربلا وقتي حضرت امام حسين ? مي خواستند كمر بند گرانبهائي كه به ايشان هديه داده شده بود را به شخصي كه بدنبال آن بود اعطاء كنند شخص دستهاي مبارك حضرتش را مي برد صحيح است يا خير ؟
دوست عزيز در پاسخ به پرسشي كه مطرح نموده ايد عرض مي شود كه : آنچه از تاريخ كربلا به دست مي آيد جريان بريده شدن انگشتان حضرت بعد از شهادت ايشان اتفاق افتاده است نه در زمان حياتشان .
در منتهي الامال در حوادث بعد از شهادت امام حسين ? چنين آمده است :
راوي گفت : چون لشكر آن حضرت را شهيد كردند به طمع ربودن لبا س او بر جسد مقدّس آن شهيد مظلوم روي آوردند پيراهن شريفش را اسحاق بن حضرمي برداشت و بر تن پوشيد و مبروص (برص) شدو موي سرو صورتش ريخت در آن پيراهن زياده از 110 سوراخ تيرونيزه و شمشير بود عمامه آن حضرت را اخس بن مرثد و به روايت ديگر جابر بن يزيد ازدي برداشت و به سر بست ديوانه و محذوم شد نعلين مباركش را اسود بن خالد ربود و انگشتر آن حضرت را بحدل بن سليم با انگشت مباركش قطع كرد و ربود مختار به سزاي اين كار دستها و پاهاي او را قطع كرد و گذاشت در خون خود بغلطد تا به جهنم واصل گردد .
قطيفه آن حضرت را تيس بن اشعث برده و از اين جهت اورا تيس القطيفه نا ميدند روايت شده كه آن ملعون مجذوم شد و اهل بيت? از او كناره گرفتند و او را در مزابل افكندند و هنوز زنده بود كه سگها گوشش را مي دريدند. (منتهي الامال ص 516)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.