-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37163 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

در نقل است كه امام حسين ( عليه السلام ) 5 لباس به محمد بن بشير حضرمي دادند كه قيمت هر كدام بيش از يكصد ليره عثماني بود , و اين مسئله با زهد امام كه پيروجد و پدر خود بودند ( و علي ( عليه السلام ) لباس پشمينه و خشن در زير لباسهايش مي پوشيد ) سازگار نيست ؟
اولا : بـعـضي گمان مي كنند كه زهد يعني فقر و فلاكت , و لذا ثروت را با آن منافي مي دانند , در حـالـيـكه حقيقت زهد حرص نزدن بر مال دنيا , و مساوي بودن داشتن ونداشتن ثروت نزد آدمي است , و خداوند زهد را در دو كلمه جمع كرده و فرموده ( لكي لا تاسوا علي مافاتكم و لا تفرحوا بما آتاكم ) ( سوره 57 / آيه 23 ) . و اصولا زهد وقتي ظاهر مي شود كه انسان ثروتمند باشد و بدون بخل ورزي از ثروت خودبذل كند چـون فـقـيري كه ثروتي ندارد و مالك چيزي نيست چه زهدي در حق او صادق است ؟ و اين زهد قهري چه فضيلتي به حساب مي آيد و ثانيا : پيامبر و علي عليهماالسلام كه نان جو خورده و لباس خشن مي پوشيدندبخاطر مصالح مسلمين و وضع بد مردم در آن زمان چنين زندگي مي كردند و لذا وقتي بعضي مثل سفيان ثوري و بعضي ديگر از متصوفه به امام باقر و امام صادق ( عليهماالسلام ) اعـتـراض مي كردند كه با اينكه جد شما زهد پيشه بود شما چرا در رفاه زندگي مي كنيد , پاسخ مـي دادنـد كـه مـقـتضاي آن زمان آنگونه زندگي كردن بود , و امروز وضع به گونه اي است كه مي توان چنين زندگي كرد . و همينطور از امام رضا ( عليه السلام ) هم كلامي در اين زمينه نقل شده است . و ثـالثا : علي ( عليه السلام ) در مدينه باغ و بستان و چشمه هائي ( مثل چشمه ابي نيزر و بغيبغه ) داشتند كه قيمت آنها به هزاران دينار مي رسيد اما همه را در راه خدا وقف نمودند . و رابـعـا : امـام حـسـيـن ( عليه السلام ) آن لباسها را خودش نپوشيده بود بلكه آنهارا براي چنين روزگـاري نـگاه داشته بود , يعني آنها را نگاه داشته بود تا در راه خدا بدهد و معلوم است كه براي نجات يك مجاهد در راه خدا انفاق كردن بهترين عمل في سبيل اللّه است . و خـامسا : بنابر بعضي از نقلها امام حسين ( عليه السلام ) بعد از شهادتش هفت ياهفتاد هزار دينار طـلا بـدهـكار بود كه امام سجاد ( عليه السلام ) وقتي به مدينه مراجعت نمود , باغي كه متعلق به پدرش بود به سيصد هزار فروخت و دين پدر راپرداخت كرد . بنابر اين زهد , قطع علاقه از دنيا و مال و ثروت است , نه فقير بودن , و امام حسين ( عليه السلام ) زاهدترين افراد زمان خود بود .

پرسش و پاسخ / ترجمه سيد مهدي شمس الدين
كاشف الغطاء - محمد حسين

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.