-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37191 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

پيامبر اكرم(ص) فرمودند: حسينٌ منّي و أنا من حسين قسمت دوم فرمودة حضرت رسول(ص) چه معنايي دارد؟

حديثي را كه رسول گرامي اسلام(ص) فرمود و در كتب حديثي شيعه و اهل سنّت آمده، متن كامل آن را مرحوم علامه مجلسي در بحارالانوار چنين آورده است: حسينٌ منّي و أنا من حسين أحبّ الله من أحبّ حسيناً، حسينٌ سبطٌ من الاسباط.[8] تعبير: من از اويم و او از من است نشانة وحدت كامل فكري، روحي، مرامي و خطّ مشي است. رسول گرامي(ص) نيم قرن پيش از حادثة كربلا خواسته قيام و نهضت حسيني را تداوم راه خويش بداند و دشمنان سيّد الشّهداء را كه دست خود را به خون او آلودند، دشمنان و قاتلان خود به حساب آورد، چرا كه خشم و رضا و جنگ و صلح و ياري يا جفا بر حسين(ع)، همسان با خشم و رضا و جنگ و صلح و ياري و جفا بر پيامبر خدا است، زيرا اين دو بزرگوار، يك جان در دو بدن و يك فكر و مرام در دو زمانند.

مفهوم بلند ديگري كه در اين حديث نهفته، آن است كه وجود پيامبر(ص) و آيين و مكتب او در وجود حضرت أبا عبدالله الحسين(ع) تداوم يافته است.

نگهبان دين پيامبر(ص)، امام حسين(ع) مي باشد و قيام شهادت او سبب بقاي دينِ رسول خدا است. اين سخن پيامبر(ص)، تنها بار عاطفي ندارد، بلكه بيانگر يك حقيقت اجتماعي و تاريخي است. به تعبير شاعر:

اگر دين مصطفي(ص) هنوز در جهان به پاست از آن سربريدة تو هست و از نواي تو احياگر دين پيامبر الهي، نهضت امام حسين(ع) مي باشد. اباعبدالله(ع) در خطبه اي كه فلسفة قيام خويش را بيان كرد، اشاره فرمود كه هدف، حركت در مسير سيرة پيامبر(ص) و علي(ع) و امر به معروف و نهي از منكر مي باشد. اين گونه است كه انحراف ها زدوده شده و دين استوار و پا برجا مي ماند.

اين كه فرموده اند: الاسلام نبويّ الحدوث، حسينيّ البقاء اشارة به احياگري دين پيامبر(ص) در ساية قيام عاشورا است. پيدايش اسلام، محمّدي(ص) است و بقاي آن، حسيني(ع)!

گر جز به كشتنم نشود دين حقّ بلند اي تيغ ها، بياييد بر فرض من فرود

به تعبير امام خميني ره با زنده نگه داشتن او، اسلام زنده مي شود از اين رو أنا من حسين(ع) كه پيامبر(ص) فرمود، معنايش اين است كه حسين(ع) مال من است، و من هم از او زنده مي شوم.[9]

[8]بحارالانوار،ج 43، ص 261، حديث اوّل.

[9]فرهنگ عاشورا، ص 149 - 150، با اقتباس و برداشت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.