-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37301 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:675

لطفاً درباره امام رضا (ع) توضيح دهيد؟
هشتمين امام معصوم عليه السلام امام رضا است. اسم ايشان علي ولقب آن بزرگوار رضا است . درسال 148 هجري در مدينه متولد شد. درسن 55 سالگي در سناباد نوغان خراسان ( مشهد فعلي ) به شهادت رسيد . مدت امامت ايشان 20سال بود كه سه سال آخر در خراسان بود . امامت ايشان همزمان با خلافت هارون ومأمون بود كه مأمون در خراسان بود از ايشان دعوت وپيشنهاد ولايتعهدي كرد كه امام (ع) نپذيرفتند . اما مأمون با تهديد ايشان را وادار كرد به پذيرش وحركت بسوي خراسان .در ميان راه قضايايي اتفاق افتاد كه در كتب ثبت شده از جمله در نيشابور حديث مهمي را خواند.
ايشانرا به مرو آوردندلكن ولايتعهدي را پذيرفت البته بشكل مشروط ازجمله در عزل ونصبها دخالت نكنند. هدف مامون ( خليفه عباسي ) از پيشنهاد خلافت :
1- ايجاد مصونيت از ناحيه امام عليه السلام
2- فرو نشاندن شورش علويان
3- مشروعيت ومقبوليت بخشيدن به حكومت خود
4- تقويت اعتماد مردم
اين دوره همزمان بود با درخشش و دوران طلايي علوم از قبيل : رياضيات وطب ونجوم جبر وحساب ومنطق وفلسفه كه در خيلي از مناظرات امام عليه السلام شركت مي كردند وهمچنين در دربار عباسيان افكار وعقايد خرافي وانحرافي بود كه با سرچشمه وحي مخالفت مي كردند كه امام رضا (ع) از اين هجوم فرهنگي آگاهي كامل داشت.
وبا رهبري حكيمانه اين گرداب وانحراف را ايشان زير نظر داشتندوخنثي مي كردند . جهت اطلاع وآگاهي يبيشتر كتبي را خدمتتان معرفي مي كنيم :
1- سيره پيشوايان ، مهدي پيشوايي
2- حيات فكري سياسي امامان شيعه ، رسول جعفريان
3- منتهي الآمال ،مرحوم حاج شيخ عباس قمي
4- فلسفه امامت ورهبري ، شهيد مطهري و آيت الله ري شهري
5- بررسي مسائل كلي امامت ، آيت الله ابراهيم اميني
6- شيعه در اسلام ، علامه طباطبائي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.