-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37305 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:13

لطفاً درباره وجود نازنين حضرت رضا (ع) واهميت وآداب زيارت ايشان توضيح عنايت فرماييد؟
هشتمين امام معصوم امام علي بن موسي الرضا عليه السلام نام .علي لقب. رضا مدت امامت. 20سال متولد. در مدينه ومحل فوت ودفن. خراسان . عمر شريف ايشان 55سال كه سه سال آخر امامت در ايران فعلي وخراسان سپري شد . ايشان مثل ساير اجداد طاهرينش از مقام عصمت وامامت برخوردار بودند وحجت خدا بر خلق بود. ايشان را دعوت به پذيرش ولا يتعهدي در دربار مامون نمودند كه ايشان نپذيرفت اما بعد از فشار زياد با شرط عدم نصب وعزل پذيرفت ودر جلوگيري از عقايد خرافاتي وانحرافي درباريان جلوگيري كرد ومنبع وعلوم حقه شيعه والهي را گسترش داد تا بالاخره وجود ايشان را تحمل نكردند وبه شهادت رساندند.
اما زيارت ارتباط قلبي وبيعت با حجت خدا وزنده نگهداشتن يا د و راه آنها واظهار محبت وعلاقه وتداوم راه رهبري معصوم وتنفر از طاغوت است وچون ما آنها را طبق آيه قرآن زنده ميدانيم . مپنداريد كه كسانيكه در راه خدا كشته شدند مردگانند.(1) لذا از ارواح طيبه آنها جهت شناخت وپايداري بر عقايد حقه شيعه واعمال صالحه كمك مي خواهيم وبراي درك معرفت خدا واولياء الهي آنچه را از اعمال و واجبات واخلاق اسلامي والهي مي دانيم عمل كنيم واز گناه دوري كنيم كه فقط بندگي وعبوديت واخلاص انسان را با حقيقت ولايت آشنا و موجب خشنودي امام رضا عليه السلام ميشود ، عده اي به خراسان براي ديدار حضرت آمدند اما ايشان آنها را راه ندادند وبه آنها گفتند ما از شيعيان شما هستيم . امام عليه السلام فرمودند:شيعيان ما سلمان وابوذر بودند كه كوچكترين مخالفتي با دستورات الهي نمي كردند اما شما بيشتر كارهايتان مخالف اسلام است . درواجبات خدا كوتاهي مي كنيد . حقوق برادران را كوتاه سبك مي شمارد وبايد درعمل ثابت كنيد. بعد آنها پشيمان شدند وتوبه كردند امام آنها را راه دادند وهدايايي عطا فرمودند وفرمودند سلام بر شما برادران و دوستانم.
مَن آمنَ وتاب وعمل صالحاً فاولئك يبدل الله سيئات بالحسنات
هركس ايمان بياورد وتوبه كند وعمل صالح انجام دهد خداوند بديهاي او را تبديل به خوبي مي كند . واما آداب زيادي براي زيارت ذكر كرده اند از جمله :
1- با مال حلال به زيارت برويد
2- بعد از زيارت با گناه نورانيت آن را از دست ندهيد ( زيرا عبادت از پرهيزگاران فقط قبول مي شود.)
چند منبع جهت مطالعه:
1- سيره پيشوايان از مهدي پيشوايي
2- رواق نور ، حاج آقاي قرائتي
3- گناهان كبيره ، شهييد دستغيب
4- چهل حديث ، امام خميني
5- امامت ورهبري ، شهيد مطهري و ري شهري
جهت آشنايي بيشتر شما با آداب درست زيارت كتاب آداب زيارت به حضورتان تقديم مي گردد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.