-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37394 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

چرا عدد يكي از اصول مذهب شيعه است و مدارك عقلي و همچنين آيات و رواياتي كه آ را ثابت مي كند بيان كنيد؟
خداوند را بايد عادل دانست زيرا ما بايد دلائل و براهين عقلي خدائي را ثابت مي كنيم كه هيچگونه نياز و نقص در او نيست و دانش او نيز بي پايان است و ضمناً همه كارها را از روي حكمت و براي غرضي اجام مي دهد ومحال است كه او كاري برخلاف عدالتانجام دهد و آيات و روايات زيادي نيز اين حقيقت را تأييد مي كند و بطور نمونه چند آيه و روايت ذكر مي شود.
و ان الله ليس بظلا للعبيد ترجمه، خداوند هرگز در حق بندگان خود ستم نخواهد كرد، ال عمران آيه 182 فما كان الله ليظلمهم و لكن كانوا انفسهم يظلمون ترجمه و در حق آنها حكم به عدل شود و در كيفر آنها هيچ ستمي نشود سوره يونس آيه 54 و آيات زياد ديگري به همين مضامين مي باشد.


ـ469ـ
اما روايات: در جلد 5 بحارالانوار روايات زيادي در اين موضوع نقل شده است كه ما به ذكر چند روايت اكتفا مي كنيم حضرت صادق((عليه السلام))مي فرمايد و اما العدل فان لاتنسب الي خالقك ما لامك عليه يعني عدل اين است كه كارهائي را كه خداوند آنرا تو را ملامت و سرزنش نموده به او نسبت ندهي و باز در صفحه 19 ضمن روايت ديگر جور و ستم و بيهودگي و ظلم و تكليف نمودن بندگان به اموري كه قدرت آنرا ندارند نيست، روايات ديگري به همين مضامين.
در اينجا اين سؤال مطرح مي شود كه شيعه به چه علت عدل را مورد توجه خاص قرار داد و آيا بين عدل و ساير صفات كمال خداوند چه فرقي هست كه عدل جزء اصول مذهب شيعه شيعه قرار داده شده است؟ در پاسخ اين سؤال وتوضيح عرض مي شود كه علت اينكه عدل جزء اصول مذهب شيعه ذكر مي شود اين است كه (اولاً) عده يي از مسلمانان (اشاعره) درمقيايسي سنجش خوبي و بدي اعمال اختياري ترديد كردند و گفتند كه اصلاًعقل به تنهايي نمي تواند خوبي بدي بعضي از كارها را درك كند تنها موقعي عقل مي تواند خوبي يا بدي كاري را تصديق كند كه شرع درباره آن كار حكمي كند و به آن امر و يا از آن نهي نمايد و نتيجه اين نظر اين

ـ470ـ
مي شود كه ما مثلاً نمي توانيم بگوييم كه فلان كار قبيح و ظلم است و خداوند حكيم آنرا انجام نخواهد داد و يا آن كه فلان كار نيكو است و خداوند كه عالم به همه حقايق و مصالح است حتماً اين كار را انجام خواهد داد و در نتيجه نزد(شاعره) ما نمي ندارد كه خداوند كارهايي را كه ما (عدليه) قبيح و ظلم مي دانيم مرتكب شود بلكه بالاتر از آن عملاً نيز چنين افعالي از خداوند صادر شده است مثلاً بشر را بركارهاي زشت و معصيت مجبور مي نمايد و بعد آنها را بر همان كارها عقاب مي نمايد ثانياً بر مسئله امامت كه اشاعره مي گويند ما نمي توانيم درك كنيم كه رها كردن مردم به حال خود و تعيين و نصب نكردن امام بريا آنها كار زشت و قبيحي است و خداوند چنين كاري نكرده است. روي اين حسابها بود كه شيعه عدل را به طور جدا از صفات ديگر خداوند جزء اصول مذهب قرار داد معناي اين كار اين است كه شيعه مي گويد كه من خدا را عادل حقيقي و واقعي مي دانم و مقياس درستي نيز براي عدالت در دست دارم نه آنكه اسماً خدا را عادل بدانم و در ضمن همه گونه كارهاي زشت و ناشايسته به او نسبت دهم (مانند اشاعره) وباز ما بمقتضاي عدالت خداوند دانستيم كه محال است خداوند بندگانرا بر كارهاي زشت و

ـ471ـ
معصيت مجبور كند و بعد آنها را برهمان كارها عقاب نمايد و همچنين مي دانيم كه خداوند بعد از رحلت پيامبر((صلي الله عليه وآله))مردم را به حال خود رها نكرد بلكه خداوند عادل حتماً براي آنها رهبري تعيين فرمود كه آنها را در راه پيشرفت و تكامل راهنايي كند و غير اينها از حقايق ديگر كه شيعه بر اساس اعتقاد به عدالت خداوند به آن ها اعتقاد دارد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ472ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.