-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37395 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا اين كه خداوند پيامبران و امامان((عليهم السلام)) و صالحان را از طينت پاك و كافران را از طينت ناپاك آفريده است، به معناي جبري بودن اعمال انسان نمي شود و آيا با اين حال مي توان كافران را سرزنش كرد و كيفر داد؟
اين اشكال در روايات سعادت و شقاوت نيز به چشم مي آيد; زيرا در آنها نيز آمده كه خداود اراده كرده است برخي خوشبخت شوند و برخي بدبخت.
مرحوم علاّمه طباطبائي در توضيح اين روايات مي نويسد:
قضاي خداوند درباره يك انسان كه طينتي پاك يا ناپاك داشته باشد]يا فردي سعادتمند يا شقيّ بشود[ به صادر شدن اعمال از انسان از روي اختيار تعلّق مي گيرد.
اعمال در عين اينكه اختياري هستند وقوع آنها حتمي نيز هست. ]امّا توضيح اينكه چگونه اختياري هستند با وجود اينكه قضاي الهي به آن تعلّق گرفته و وقوع آن حتمي است اين است كه خداوند با علم نامحدود و محيط خود كه به همه موجودات و همه زمانها احاطه دارد مي داند كه انسان با اختيار خود در چه راهي قدم خواهد گذاشت; از اين رو قضاي الهي با توجّه به اعمال انسان كه از روي اختيار از او سر مي زند تعلّق گرفته

ـ772ـ
است[ نه اينكه قضاي الهي به خود اعمال چه انسان آن را از روي اختيار انجام دهد و چه آن را اختيار نكرده باشد تعلق بگيرد(1).
بنابراين، خداوند مي داند كه هر كس از روي اختيار و انتخاب قدم در چه راهي خواهد گذاشت; و از اين رو قضاي الهي بر اين قرار مي گيرد طينت او پاك يا ناپاك باشد قضاي الهي بر اين تعلّق ميگيرد كه سعادتمند يا شقي باشد.
البته اين امر به معناي اين نيست كه انسان در اعمال خود به طور كامل مختار و آزاد است و قضاي الهي صرفاً به انتخاب انسان تعلّق مي گيرد، بل به اين معناست كه خداوند در انسان اندازه ها و حدود و ضوابط تكويني و تشريعي قرار داده است كه اگر انسان با انتخاب خود از اين حدود ضوابط تخطي كند دچار شقاوت و بدبختي و عذاب خواهد شد و در مقابل اگر اين حدود و ضوابط را رعايت كند به سعادت و ثواب الهي خواهد رسيد.
بنابراين، قضاي الهي درباره طينت پاك يا ناپاك انسان و نيز سعادت يا شقاوت انسان داراي دو وجهه است: اول وجهه اختياري انسان، دوم وجهه حتمي و لازم بودن تبعيت از حدود وضوابط تشريعي مثالي كه تنهاي براي روشن شدن مطلب مفيد است
ـــــــــــــــــــــ
1 - اصول كافي، ج 2، پاورقي ص 3.

ـ773ـ
اينكه: فرض كنيد شما مي دانيد كه اگر پول هنگفتي در اختيار شخصي قرار دهيد آن شخص در آن امانت خيانت نخواهد كرد. آيا علم شما به خيانت نكردن او، اختيار را از وي سلب مي كند؟ به طور حتم خير. خداوند نيز با علم بي منتها و با احاطه بي حد و حصر خود مي داند كه با ودايعي كه نزد انسان ها گذراده، چگونه رفتار خواهد شد. اگر انسان اين وديعه ها را قدر بداند و آن را به زيادي و رشد برساند قضا و مشيّت الهي بر اين قرار گرفته كه سعادتمند شود و گرنه موجودي بدبخت و شقي شود كه هم رنج و عذاب را در اين دنيا و هم در آخرت خواهد چشيد كه اين امر نيز خارج از قضاي الهي نيست.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ774ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.