-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37407 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا ديدگاه كساني كه ميگويند دليل مخالفت اشعث بن قيس با علي(ع) عامل شكست علي در جنگ شد، تعصب قبيلهاي بود، صحيح است؟
در اين بحث، منصفانه از ارزش گفتار كساني آگاه ميشويد كه ميگويند: تعصب قبيلهاي، اشعث را به مخالفت علي وادشت، بلكه همين مسأله باعث پيدايش خوارج و ظهورشان در ميدان نبرد شد. دليل اين مدعا آن است كه اشعث در انتخاب عبدالله بن عباس بر علي اعتراض كرد و او را همتاي او دانست و گفت: سوگند به خدا هرگز تا قيامت در اين جريان دو نفر از مضريان، حكميّت نخواهند كرد. بايد حكم را از اهل يمن انتخاب كني زيرا شاميان فردي را از مضر برگزيدهاند.
علي فرمود: ميترسم كه يمني شما فريب بخورد چون عمرو وقتي چيزي را مطابق ميل و خواستهاش بيابد پرواي خدا را ندارد. اشعث گفت: سوگند به خدا اگر حاكمان بر خلاف خواستة ما حكم كنند و يكي از آن دو يمني باشد، براي ما گواراتر است تا آنكه طبق ميل ما حكم شود و هر دو حكم از مصريان باشند (دكتر نايف معروف: الخوارج في العصر الاموي/ 25،آنچه را كه او ار اشعث نقل كرده، ابن مزاحم در وقعه صفين ص 500 ذكركردهاست).
پشت كردن اشعث به علي(ع) و ايجاد هرج و مرج در بخش اعظم از سپاه را با اين عامل نفساني تحليل كردن جداً نادرست است، هر چند ما منكر آن نيستيم كه اين عامل نيز در نيّات و كارهايي كه اشعث ميكرد سهيم بودهاست و نادرستتر از آن نسبت دادن پيدايش خوارج در صحنة جنگ به تعصب قبيلهاي است كه بگوييم تعصب قبيلهاي باعث جنبش خوارج شد وتعصب ضد قريش و ضد رهبري آن كه آن روز در حكومت علوي وحدت يافته بود، سبب اين حركت ويرانگر شد، زيرا ما در صفوف خوارج حتي يك قريشي را نمييابيم بلكه عكس آن را ميبينيم. براي همين آنها پرچم طغيان را عليه رهبريشان بر ميافراشتند.
اين گونه تحليل كه اين حركت بزرگ را از بدو پيدايش آن تا آخر به اين عامل رواني نسبت دهيم، به آن شباهت دارد كه دربارة زلزلهاي ويرانگر كه شهرها و قريهها را نابود ميكند بگوييم: اين سقوط سنگ از بالاي كوه به ته دره است. الّبته نميشود كه تعصب قبيلهاي را در بين تمامي قبايل عرب خصوصاً بين دو قبيله تميم و قريش منكر شد، اما اين بدان معنا نيست كه اين عامل، سبب به وجود آمدن اين فاجعة بزرگ كه قرنها ذهن مسلمانان و خلفاء را به خود معطوف داشته، شد باشد.

فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامي ج 5
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.