-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37409 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در موضوع «سقيفه» چه مسايلي قابل مطالعه و طرح مي‎باشند؟
مي‎توان مسائل زير را مطرح كرد و اميدواريم صاحبنظران هر دو گروه تشيع و تسنن با كمال اخلاص دربارة مسائل زير بررسي نمايند:
مسئلة يكم ـ بايد در اين مسئله تحقيق شود كه در هنگامي كه جنازة پيامبر اكرم در خانه‎اش بود و علي بن ابيطالب مشغول تجهيز او بود، و بنا به گفتة جوهري: ابوبكر نيز در آنجا حضور داشته و طبيعتاً شور و هيجاني ميان مسلمانان بود، بعضي از مهاجرين كجا بوده‎اند؟
مسئلة دوم ـ انصار كه گروهي از مسلمانان بودند، نمي‎توانستند بدون جلب موافقت مهاجرين سرنوشت خلافت را معين كنند، لذا لزوم شتابزدگي معن بن عدي و ابوبكر و عمر براي ورود به سقيفه و جلوگيري از اقدامات انصار براي انتخاب سعد بن عباده، ضرورتي نبوده است كه آخرين ساعت ديدار با پيامبر خدا را رها نموده و براي جلوگيري انصار از اقدام به امر خلافت از خانة پيامبر بيرون بروند.
مسئلة سوم ـ عين همان احتجاج و استدلال كه آنان براي ساكت كردن انصار بيان كرده‎اند، علي بن ابيطالب(ع) براي آنان فرموده است كه اگر آنان به جهت خويشاوندي با پيامبر شايستة پيشوائي مسلمانان بوده باشند، آن حضرت از همة ابعاد حسبي و نسبي به پيامبر نزديكتر از همة آنان بوده است.
مسئلة چهارم ـ تحليل و پيگيري لازم و كافي دربارة هم رأي و هم سخن بودن آن دو با ابوعبيده است كه هم در سخن سعد بن عباده با عمر ديده مي‎شود كه: «تو رفيق همان شخصي كه با او دمسازي عمر گفت: بلي، من همانم». و هم در موقع از دنيا رفتن زمامدار دوم كه گفت: اگر ابوعبيده زنده بود، او را براي خلافت تعيين مي‎كردم. اين مسئله هم بديهي است كه در آن زمان، جواني علي بن ابيطالب كه مستمسك ابوعبيده بر عدم استحقاق علي براي خلافت بود، سپري شده بود. و هم بنا به نقل مسعودي مؤلف مروج الذهب و نصربن مزاحم منقري و ابن ابي الحديد و جمهرة رسائل العرب در نامه‎اي كه معاوية بن ابي‎سفيان به محمد بن ابي‎بكر نوشته است، اتخاذ مبناي قبلي بود كه از چند نفر نقل شده است. و اين مبني با تقديم ابوبكر توسط دو نفر براي زمامداري در روز سقيفه نيز تأييد مي‎شود.
مسئلة پنجم ـ سبقت بشيربن‎سعد خزرجي بر بيعت به جهت حسادتي بوده است كه به سعدبن‎عباده مي‎ورزيد، همچنين بيعت اسيد بن حضير كه رئيس قبيلة اوس و با خزرج و رئيس آن(سعد بن عباده) رقابت حسودانه داشته است.
مسئلة ششم ـ شدت مقاومت سعدبن‎عباده براي عدم بيعت با ابوبكر اگر چه كشته مي‎شد.
مسئلة هفتم ـ عدم حضور بني‎هاشم و جمعي از بزرگترين صحابة پيامبر اكرم(ص) مانند سلمان و ابوذر و مقداد و عمار بن ياسر و زبير... و غير هم.
مسئلة هشتم ـ امتناع اميرالمؤمنين(ع) و دودمان او.
مسئلة نهم ـ اينكه ابن‎ابي‎الحديد مي‎گويد علي بن‎ابيطالب(ع) در آن موقع به نص از طرف پيامبر اكرم(ص) دربارة خود استدلال نفرموده است، بايد مورد تجديدنظر قرار بگيرد. زيرا بنا به رواياتي كه ابن‎ابي‎الحديد از جوهري نقل نموده و راويان ديگر نيز آن را تأييد مي‎كنند، اميرالمؤمنين صريحاً فرمود:
«اي گروه مهاجرين، از خدا بترسيد و مقام محمد(ص) را از خانه و دودمان او به خانه‎ها و دودمانهاي خودتان منتقل مسازيد و آن كسي را كه شايستة اين مقام و حق است، از مقام و حق خود دور ننمائيد...» آيا شايستگي مقام خلافت با حدس و استنباط شخصي يك مدعي قابل اثبات است كه به اميرالمؤمنين نسبت داده شود؟
مسئلة دهم ـ گفتار بشيربن‎سعد به اميرالمؤمنين عليه‎السلام، گفتاريست بسيار پراهميت. بشير به آن حضرت گفت: اي علي، اگر اين سخن تو را انصار پيش از بيعتي كه با ابوبكر كرده‎اند، از تو مي‎شنيدند، حتي دو نفر هم از بيعت به تو تخلف نمي‎كردند. اميدواريم اين چند مسئله كه همواره مورد بحث و تحقيق دانشمندان اسلامي بوده است، با دقت و اخلاص و تقواي علمي، مورد توجه قرار بگيرد و مسلمانان از محصول آن دقت و اخلاص و تقواي علمي بهره‎مند گردند.

ترجمه و تفسير نهج‎البلاغه ج 11
آية الله محمدتقي جعفري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.