-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37410 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

توصيه‎هاي حضرت علي(ع) به محمدبن ابي بكر بعد از اينكه او را به ولايت مصر منصوب فرمود، چيست؟
«اينست آنچه كه بندة خدا اميرالمؤمنين به محمد بن ابي بكر به عنوان تعهد به عمل براي ادارة كشور مصر مي‎سپارد.
1ـ محمد را به تقواي الهي در پنهان و آشكار و ترس از خدا در حضور و غياب دستور مي‎دهد.
2ـ عطوفت و نرمي به مسلمانان و سختگيري بر منحرفين.
3ـ عدالت دربارة اهل ذمه (اهل كتابي كه پيمان به همزيستي با جامعة مسلمانان بسته‎اند).
4ـ انصاف و دادگري دربارة ستمديدگان و سخت‎گيري بر ستمكاران.
5ـ عفو و اغماض از اشتباهات و خطاهاي مردم [كه از روي جهالت و ضعف نفس مرتكب مي‎شوند و قابل اصلاحند].
6ـ هرچه كه بتواند احسان و نيكوكاري دربارة مردم نمايد كه خداوند احسان‎كنندگان را پاداش خواهد كرد.
7ـ هركس را كه در پيرامون او است بايد به اطاعت و حمايت از مردم جامعه دعوت نمايد كه عظمت پايان اين اطاعت و حمايت و بزرگي پاداش آن، فوق محاسبات است و كسي نمي‎تواند حقيقت اين عاقبت و عظمت را درك كند.
8ـ ماليات زمين را همان‎طور كه پيش از او گرفته مي‎شد، وصول كند، كمتر از آن را نپذيرد و بدعتي نگذارد و سپس آن ماليات را همچنان‎كه پيش از او عمل مي‎شد، در ميان مستحقين تقسيم نمايد.
9ـ در مجلس و روياروئي با مردم همه را مساوي تلقي كند، تا نزديك و دور در نزد او مساوي و برابر باشند.
10ـ و او را دستور مي‎دهد كه ميان مردم حكم بر حق كند و به عدالت قيام كند و از هوي و هوس پيروي ننمايد و در راه خدا از ملامت هيچ ملامت‎كننده‎اي باكي نداشته باشد، زيرا خداوند با كسي است كه به او تقوي بورزد و اطاعت او را بر جز او مقدم بدارد». شرح نهج‎البلاغة ابن ابي الحديد6/65

ترجمه و تفسير نهج‎البلاغه ج 11
آية الله محمدتقي جعفري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.