-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37411 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا عمروبن عاص نسبت «شوخي و بازي» به امام علي(ع) داد و در اين انتساب چه مسايلي در نظر گرفته نشده است؟
عمرو بن العاص و هيچ ضدّ انسان و بيخبر از خدائي نميتوانست نقصي براي عليّ بنابيطالب (ع) پيداكند و ببهانة آن براي خود كامگيهاي خود دليلي بدست بياورد، لذا اقدام بيك دروغ مي‎كند كه مطّلعين از عليّ بنابيطالب و اصول و ارزشهاي انساني را جريحهدار نمايد. ميگويد: «جز اين نيست كه ما عليّ را در زمامداري به تأخير انداختيم، براي شوخطبعي و مزاحبازي او بود»!!
اوّلاًـ اين احمق متوجّه نبوده است كه آن انسانهاي خردمند و مطّلع كه از صفات با عظمت اميرالمؤمنين اطّلاع پيدا خواهند كرد، از گويندة چنان دروغ افتراي بزرگ و آشكار متنفّر و منزجر خواهند گشت و خواهند فهميد كه آن دروغگو از انسانيّت جز اعضاي مادّي آن را نداشته است و حتّي از اندك فهمي نيز محروم بوده است، زيرا اجتماع آن صفات عظيم در يك انسان بدون داشتن جدّيترين روح كه بتواند آنها را جمع و اداره كند، امكانپذير نيست.
ثانياّـ آن دروغگوي نابكار همة مهاجرين و انصار و انسانهاي پاك آن دوران را كه پس از عثمان آن بزرگوار را با كمال خلوص و صميميّت به خلافت برگزيده بودند، مورد اهانت و تقبيح و تكذيب قرار داده است، زيرا علي همان علي بود و شخصيّتش مانند خود عمروبنالعاص بوقلموني دگرگون نگشته بود، مخصوصاً با نظر باينكه عمروبنالعاص از آن دروغ و افتراء در زمان معاويه استفاده ميكرد و ميخواست مردم را از آن حاكم بر حقّ الهي دور بسازد.
ثالثاًـ لطافت و گشادهروئي شخصيّتي كه همة عناصر عظمت را دارا بوده است، يكي از بارزترين فضائل و عظمتهاي او بوده است.
رابعاًـ اشتغال دائمي اميرالمؤمنين عليهالسّلام به انديشهها و كارهاي جدّي چگونه به او فرصت شوخي ميگذاشت؟! ابن ابيالحديد ميگويد: «سوگند بخدا عليّ بنابيطالب دورترين مردم از شوخي و مزاح بوده است، زيرا چه فرصتي براي علي بود كه به شوخي پردازد؛ زيرا همة اوقات او در عبادت و نماز و ذكر و فتوي و علم و مراجعة مردم دربارة احكام و تفسير قرآن ميگذشت. همة روزها يا اكثر روزها با روزه و شبهايش يا اكثر شبهايش با نماز سپري ميگشت، اين روش روزگار صلح بود و امّا در موقع جنگ كار او با شمشير كشيده شده و نيزه و سوار بر اسب و تنظيم قشون و لشكركشي و ارتباط مستقيم با جنگ بوده است و خود اميرالمؤمنين تحقيقاً راست گفته است كه «بياد مرگ بودن مرا از بازي مانع ميشود» ولي چون دشمنان اين مرد شريف و بزرگ نتوانستند براي او عيب و نقصي پيدا كنند، لذا چارهاي جز اين نديدند كه حيلهگري راه بيندازد و براي منحرف ساختن مردم از آن مرد بهانهاي بدست بدهند.
خامساًـ عمروبنالعاص آنقدر از اسلام اطّلاع نداشته است كه بفهمد شاد كردن يك انسان و مرتفع ساختن غبار اندوه از دلهاي مردم در نزد خدا امري است محبوب.
ابن ابيالحديد اين روايت را از سفيان ثوري از پيامبر اكرم نقل ميكند:
«إنّي أَمْزَحُ وَلا أَقُولُ إِلّاحَقّاً» [من (گاهي) مزاح ميكنم، ولي جز حقّ چيزي نميگويم]
منابع اسلامي دربارة آنگونه مزاح و گفتار لطيف كه خلاف حقّ نباشد و آزار كسي را فراهم نياورد، هم قولاً و هم عملاً از پيشوايان اسلام، دلائل قابل توجّهي دارد.

ترجمه و تفسير نهج‎البلاغه ج 13
آية الله محمدتقي جعفري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.