-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37412 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

امام علي چه صفات عاليهاي را براي پيامبر اكرم ذكر كردهاند؟
صفات عالية انسان الهي كه در وجود مقدّس پيامبر اكرم(ص) جمع شده و اميرالمؤمنين(ع) آنها را مشاهده فرموده و براي ما نقل نمودهاند، بقرار زير است:
1ـ پيامبر اكرم(ص) با عنايات خداوندي به وسيلة فرشتهاي بسيار با عظمت از كودكي (پس از باز گرفته شدن از شير) شب و روز براي تخلّق به اخلاق الله توجيه ميگشت.
2ـ در هر سال در كوه حِراء خلوت ميگزيد و با خداوند سبحان به راز و نياز ميپرداخت و آمادگي شايستگي گيرندگي وحي را تحصيل مي‎نمود.
3ـ فقط من عليّ بن ابيطالب(ع) بودم كه در آن موقع خلوت و راز و نياز آن بزرگوار را مي‎ديدم.
4ـ من دائماً مانند بچة شتر كه دنبال مادرش ميرود، دنبال او ميرفتم و او هر روز اخلاقي از اخلاق عالية انسان الهي را به من ميآموخت.
5ـ خداوند اخلاق عالية همة بشريّت را به او تعليم داده و براي تخلّق بآن، او را ياري ‎مي‎فرمود.
6ـ رسول خدا هنگامي از طرف خدا مبعوث شد كه اثر و نشاني از رستگاري و ارزشهاي الهي نمانده بود.
7ـ او باطل را شكافت و حقّ را آشكار و مردم را به سوي حقّ كه رشد و كمالي بدون آن، امكانپذير نيست سوق داد.
8ـ خداوند سبحان وعدة ابلاغ رسالت را بوسيلة او به مردم عملي فرمود.
9ـ او است اتمام كنندة نبوّت و خاتم رسولان با دين جاوداني اسلام.
10ـ خداوند ميثاق بشارت بعثت او را بر همة عالميان گرفته بود.
11ـ علامات طبيعي و روحي او در كتابهاي آسماني مشخّص شده بود.
12ـ ميلاد آن بزرگوار با كرامت بود، يعني با نظر به شرافت و كرامت پدران و مادران آن حضرت، هيچ فردي از انسان به پاية او نمي‎رسيد.
13ـ شرافت خاصّ محيط ولادت آن حضرت كه مكّه معظّمه بوده است.
14ـ آن حضرت بر حذر دارندة عالميان از غوطهور شدن در خودخواهيها و خودكامگيها و معاصي است.
15ـ امين كامل در تلقّي وحي و رسانيدن آن، به بندگان خداوندي.
16ـ دودمان او بهترين دودمانها است (ائمّة معصومين عليهمالسّلام و اولاد پاك و متّقي آن بزرگوار) اين شرافت و كرامت كه خداوند نصيب اولاد پيامبر اكرم صلّيالله عليه و آله فرموده است، فقط از جنبة انتساب نسبي نبوده است، بلكه به جهت تلاش و تكاپوي بسيار شديدي كه آن پيشوايان در مسير رشد و كمال انجام دادهاند.
17ـ او پيشواي متّقيان است.
18ـ او وسيلة بينائي براي هدايت يافتگان است.
19ـ روشنائي تابان، ستارهاي پرنور، بوجود آورندة انوار و وسيلة انتقال نور الهي به مخلوقات.
20ـ سيرت او اعتدال.
21ـ سنّتش رشد.
22ـ كلامش جدا كنندة حقّ از باطل.
23ـ حكم او عدل محض.
24ـ شاهد خداوندي در روز قيامت.
25ـ بعثت او نعمتي براي جهانيان و رحمتي براي عالميان.
26ـ هدف رسالت او دعوت مردم به سوي حقّ.
27ـ او رسالتهاي الهي را بدون سستي و تقصير ابلاغ فرموده و در راه خدا با دشمنان خدا بدون كمترين مسامحه و اعتذار مجاهدت نمود.
28ـ كيفيّت زندگي او روشنترين دليل بود براي اثبات پستي محّبت و علاقه به زندگي دنيوي به عنوان هدف اصلي، زيرا زندگي آن حضرت به بهترين وجهي عيوب و رسوائيهاي دنياپرستي را آشكار مي‎ساخت.
29ـ او با داشتن قدرت و امكانات خود را از دنيا و عوامل لذّت و زر و زيورهاي بياساس آن بر كنار فرموده بود، مگر در حدّ وسيلهاي براي وصول به هدفهاي اعلاي «حيات معقول» كه مسير «إنَّالِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» است.
30ـ او هرچه را كه مبغوض خدا و محقّر در بارگاه او بود، مبغوض و ناچيز مي‎شمرد.
31ـ او تواضعي در حدّ اعلا داشت: غذا بر روي زمين مي‎خورد. با بردگان مينشست. داراي عاليترين توكّل به خدا و شجاعت و علاقه به شهادت داشت. كفش و لباس خود را با دست خود وصله مي‎كرد. به الاغ برهنه سوار مي‎شد.
32ـ او با دين اسلام كه نوري روشنگر و برهاني آشكار است و با كتابي كه هدايت كنندة همه مردم است، و با امري پايدار مبعوث گشت.
33ـ براي دعوت انسانها به دين اسلام، با حجّتي كافي و به وسيلة مواعظ حياتبخش و شفاي دردهاي روحي و با تدارك تباهيهاي گذشته در روزگار جاهليّت فرستاده شد.
34ـ قوانين و شرايع پايدار الهي را كه با گذشت زمان از يادها رفته و مجهول مانده بود، بيان فرمود.
35ـ هر فرد و جامعهاي كه از رسالت حياتبخش پيامبر اكرم صلّياللهعليه و آله رويگردان شود، سقوط ابدي او حتمي است.

ترجمه و تفسير نهج‎البلاغه ج 19
آيةالله محمدتقي جعفري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.