-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37413 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چرا ديدگاهاي امام علي در توصيف وضعيت فرهنگي اجتماعي زمان بعثت پيامبر نسبت به ديدگاههاي ديگر مورخين اطمينان بخشتر است؟
در توضيح و تفسير دوران بعثت پيامبر اكرم(ص) در ميان مورّخان اختلاف نظرهائي وجود دارد. هر يك از آنان براي تأييد عقيدة خود در بيان چگونگي اجتماع و فرهنگ و قانون و علم و مذهب و اخلاق آن دوران به منابعي تكيه ميكند. البتّه، بازيگري ذهني تاريخنگاران و تحليلگران براي هيچ انسان آگاهي پوشيده نيست. بنابراين، از سه جهت نمي‎توان به نظرات آنان اطمينان پيدا كرد:
جهت يكم ـ خود اوضاع اجتماعي و فرهنگي و قانوني و علمي و مذهبي و اخلاقي و ديگر شؤون انساني (فردي و اجتماعي) دوران مزبور، بقدري ابهامانگيز و مختلف نقل مي‎شود كه نمي‎توان با وضوح كامل دربارة آن اوضاع يك نتيجة قطعي را بدست آورد.
جهت دوم ـ عبارتست از همان جريان دخالت روحيّات و گرايشهاي دروني و خصوصيّات ذهني تاريخنگار و تحليلگر در بيان و توضيح و تفسير سرگذشت تاريخي يك دوران.
جهت سوم ـ مشاهدة عيني آن دوران براي ناقلان آثار وجود نداشته است. بلكه همة آنان تكيه به منبعي ميكنند كه نمي‎تواند ارزش مشاهده داشته باشد.
لذا مي‎توان گفت: اطمينانبخشترين طرق براي درك چگونگي دوران بعثت از ابعاد مذكور در فوق بيانات وليالله اعظم است كه هم آن دوران را با همة خصوصيّاتش مشاهده فرموده و همة علل و شرايط جريانات آن را با يقين روشن مي‎دانسته و هم داراي درون و ذهن و روحيّهاي پاك و ناب از آلودگيها و غرض ورزيها بوده است. به اضافة امتياز مخصوصي كه اميرالمؤمنين(ع) دربارة پيامبر شناسي داشته است. زيرا بديهي است كه هيچ كس پيامبر اسلام و رسالت و مختصّات و آثار رسالت آن بزرگوار را مانند اميرالمؤمنين(ع) نمي‎شناخت، و قطعي است كه شناخت مختصّات رسول اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم و چگونگي تأثيرپذيري جامعة آن دوران از آن حضرت، يكي از بهترين عوامل شناخت سرگذشت آن جامعه مي‎باشد.

ترجمه و تفسير نهج‎البلاغه ج 19
آيةالله محمدتقي جعفري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.