-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37417 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

تفسير فرازهاي صدوسيوچهارم تا صدوپنجاهم خطبة صدونهم نهجالبلاغه كه امام علي در آن به توصيف جايگاه انسانهاي نيكوكار پرداخته چيست؟
«فَاَمَّا اَهْلُ الطَّاعَةِ فَاَثَابَهًمْ بِجِوَارِهِ، وَخَلَّدَهُمْ فِي دَارِهِ، حَيْثُ لاَيَظْعَنُ التُّزّالُ، وَلاَيَتَغَيَّرُبِهِمُ الْحَالُ، وَلاَتَنَلُهُمُ اْلأسْقَامُ، وَلاَتَعْرِضُ لَهُمُ الْأَخْطَارُ وَلاَتُشْخِصُهًمُ اْلأَسْفَارُ»
[اما مردم مطيع، پس آنان را به مجاورت خود پاداششان ميدهد و براي آنان در سراي ابديش جاودانگي ميبخشد، جايگاهي كه وارد شوندگان از آنجا كوچ نكنند و حالاتشان دگرگون نگردد و خوف و هراسها به آنان هجوم نياورد و بيماريها به سراغشان نيايد و مخاطرات برآنان عارض نگردد، و سفرها براي حركت آمادهشان ننمايد].
آن درجة رفيعه و مقام شامخ كه جوار الهي ناميده ميشود، فقط از يك راه مي‎توان به آن رسيد و آن اطاعت خداوندي است، اطاعت خداوندي چه معني دارد؟
آيا در عرصة هستي حقيقتي بنام كمال كه هم مطلوب جدي و هم قابل وصول باشد وجود دارد؟ آري، زيرا علم و معرفت وجود دارد، احساس تعهدبرين وجود دارد، انجام تكليف فوق معاملهگريها وجود دارد، گذشت و فداكاريها در راه احياي انسانها وجود دارد، تحول از مراحل پست سودجوئي و لذتپرستي به درجات عالي ابتهاج در مسير حقيقتگرايي و حقيقتيابي وجود دارد، احساس زيبائي در اخلاق والاي انساني و گرايش به عقل برين وجود دارد. آري، همة اين حقائق كمالي وجود دارند كه هم مطلوب و هم قابل وصول مي‎باشد. آيا اين حقائق كمالي به عنوان مقاصد نهائي مي‎توانند حركت و تكاپوي ما را متوقف بسازند؟ نه هرگز، زيرا اين حقائق نه تنها مقاصد نهائي حركت و تكاپوي ما نيستند. بلكه هر انساني كه با اخلاص و فهمبرين اين حقائق را درمييابد، متكي بودن آنها را به جلال و جمال خداوندي كه مجموعاً كمال مطلق ناميده ميشود، ميفهمد و ميپذيرد، زيرا كدامين مغز مقتدر و سالم قبول ميكند كه احساس بسيار شريف تعهد برين محصول يك مشت عناصر طبيعي تفاعل يافته، مي‎باشد؟! آيا هيچ عاقل آگاهي تصديق ميكند كه انجام تكليف فوق معامله گريها غير از برخورداري از شعاع عنايت الهي، عاملي ديگر مي‎تواند داشته باشد؟!
حركت و دگرگونيها در جوار رحمت خداوندي منتفي ميگردد زيرا هر حركت رو به مقصدي در جريان است، چه مقصدي بالاتر و نهائيتر از جوار رحمت الهي. دگرگونيها موجب بروز ابعاد و استعدادهاي نهاني اشياء كه يا مستقيماً در مسير تكامل است كه نهايت كمال جوار رحمت خداونديست و يا عرصه را براي حركات تكاملي اشياء آماده ميسازد، فرض اينست كه بساط هرگونه جريان برچيده شده است. ديگر خبري از آن ناگواريها و مشقتها كه در دار دنيا گريبانگير انسانهاي مطيع بود و آن بيماريها كه آنان را در درد و شكنجه غوطهور مي‎ساخت نمانده است. مخاطرات و تغيير مكان براي جلب سود يا نفعضرر نيز وجود ندارد، زيرا در آن جايگاه ابديت نياز بهيچ شكل وجود نخواهد داشت.

ترجمه و تفسير نهج‎البلاغه ج 20
آيةالله محمدتقي جعفري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.