-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37421 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

تفسير فرازهاي هفتادوهشتم تا هشتادويكم از خطبة صدويازدهم نهجالبلاغه كه در مذمت دنيا بيان شده چيست؟
«أَفَهذِهِ تُؤْثِرُونَ، أَمْ إِلَيْهَا تَطْمَئِنُّونَ، أَمْ عَلَيْهَا تَحْرِصُونَ؟! فَبِئْسَتِ الدًَّارُ لِمَنْ لَمْ يَتَّهِمْهَا وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا عَلَي وَجَلٍ مِنْهَا.»
[آيا اين دنيا را مقدم ميداريد [بر كمال و رشد معنوي] يا به اين دنيا اطمينان مي‎نماييد، آيا به اين دنيا حرص مي‎ورزيد، اين دنيا سراي بديست براي كسي كه آنرا متهم نسازد و از آن برحذر نباشد].
اگر شخصيت آدمي توانائي حقيقي خود را بدست بياورد و از واقعيات و جريانات روزگار اطلاع لازم را داشته باشد و همة آنها را در ارتباط با شخصيت خويش ارزيابي نمايد، نه تنها آنها را به هدفهاي والاي شخصيت مقدم نمي‎دارد و نه تنها حرص و طمع به دنيا را ترك ميكند بلكه همواره با حالت احتياط و حذر از روزگار زندگي ميكند. آيا چنين نيست كه بيش از نصف حوادث كوبندة دنيا براي انسان بدون محاسبهاي كه دربارة آنها داشته باشد فرود ميآيد؟ بلكه بعضي از متفكران را با توجه به ابعاد متنوع زندگي فردي و اجتماعي بشري، عقيده بر آن است كه اصلا هيچ يك از حوادث عمر آدمي و شؤون زندگي دسته جمعي در آينده از همه جهات قابل پيشبيني نيست، زيرا ـ
هزار نقش بر آرد زمانه و نبود
يكي چنانكه در آيينة تصور ما است

گاهي غرور به وضع موجود كه مخصوصاً در موقعي كه آدمي مست قدرت است، محاسبه و احتياط و بر حذر بودن را چنان از دست او مي‎گيرد كه طفلك شصت و هفتاد ساله! را وادار به هذيان گوئي مي‎كند. در كتاب الاسلام يتحدي ص 128 از آدولف هيتلر چنين نقل كرده است كه او در يكي از سخنرانيهايش گفته است: «من راهي را كه در پيش گرفتهام مي‎روم و مطمئنم كه غلبه و پيروزي از پيش براي من مقدر شده است» و اين هم يك اصل مسلم است كه همواره حوادث محاسبه نشده آن گروه از مردم را پايمال مي‎كند كه در زندگاني سر از بالش غفلت برنمي‎دارند. البته نمي‎خواهيم بگوئيم: كساني كه با آگاهي زندگي ميكنند حوادث كوبنده سراغشان را نمي‎گيرد، زيرا به قول صائب تبريزي:
يا ز سيلاب حوادثرو نبايد تافتن
يا نبايد خانه در صحراي امكان ساختن

بلكه مي‎خواهيم بگوئيم: حوادث محاسبه نشده فقط مردم فرو رفته در غفلت و مستي را پايمال ميكند و حيات آنان را مختل مي‎سازد، و اما مردم آگاه و بيدار وضعي غير از وضع آن گونه مردم دارند. و مي‎توان حوادث محاسبه نشده و كوبنده را در رابطه با اينگونه مردم به گروههائي مختلف تقسيم نمود، از آن جمله:
1ـ به جهت دارا بودن علم و قدرت شخصيت و عظمت روحي، تا حدود زيادي از شكنندگي و تأثير ضربهها جلوگيري مي‎نمايند.
2ـ در صورت ناتواني از مبارزه و پيروزي بر آن حوادث، بدان جهت كه تا حدودي از آنها اطلاع دارند، در آن شگفتي كه موجب اضطراب و تشويش رواني و مغزي باشد فرو نميروند، زيرا بنابر قانون:
«عِنْدَ الْعِلْمِ بِاْلأَسْبَابِ يَرْتَفِعُ اْلأِعْجَابِ» [در موقع حصول علم به علل و عوامل، تعجب مرتفع ميگردد].
3ـ هر حادثهاي براي انسان آگاه و بيدار پيامي از واقعيات ميآورد كه در تفسير و توجيه رويدادهاي آينده و تنظيم رابطة آنها با خويشتن، درسي آموزنده با خود دارد.

ترجمه و تفسير نهج‎البلاغه ج 20
آيةالله محمدتقي جعفري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.