-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37422 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

تفسير فرازهاي دوازدهم و سيزدهم خطبة صدودهم نهجالبلاغه كه امام علي در آن به اهميت موضوع صلهرحم پرداخته چيست؟
«وَصِلَهُ الرَّحِمِ فَإِنَّه مَثْرَاهٌ فِي الْمَالِ وَمَنْسَأَهٌ فِي الْأَجَلِ» [و صلة رحم مال را ميافزايد و اجل را به تأخير مياندازد.]
حتماً شنيدهايد كه يكي از نامهاي بسيار مناسب اين قرن كه ما در آن زندگي مي‎كنيم، نام شوم «از خود بيگانگي» است. از خود بيگانگي جه معني دارد؟ همانگونه كه از ظاهر دو كلمة مزبور بر ميآيد، بيگانه شدن انسان از خويشتن مي‎باشد. مگر انسان از خويشتن هم بيگانه مي‎گردد؟! آري،
هر موقع كه ديديد زندگي براي شما طعم بسيار لذيذ حيات را نميدهد، بدانيد كه از خويشتن بيگانه شدهايد.
وقتي كه ديديد عواطف و احساسات انساني شما دربارة ديگران خشكيده است و نگاهتان به انسانها فرقي با نگاهتان به ديوارها و درختان ندارد، بدانيد كه بيماري از خود بيگانگي در شما شروع شده است.
در آن هنگام كه ديديد از انديشه و تعقل در حقائق ضروري و مفيد حيات طبيعي و حيات معنوي احساس لذت و بايستگي نداريد، يقين داشته باشيد كه بيماري از خود بيگانگي هستي شما را به بازي گرفته است.
اگر ديديد كه شعلههاي احساس تكليف در درون شما خاموش گشته است، فوراً به بررسي خويشتن بپردازيد خواهيد ديد كه بيماري از خود بيگانگي مغز و روان شما را به ركود كشانده است.
همچنين وقتي كه ديديد بدون علت، ارتباطات شما با خويشاوندان نزديك و دور رو به سردي گراييده است، بدانيد كه بيماري از خود بيگانگي كار خود را كرده و بيماري ديگري به نام بيگانگي از حوزة شخصيت (خود) را كه همان قطع صلة ارحام است، براي شما به ارمغان آورده است و سپس اين دو بيگانگي، بيماري سومي را كه نامش بيگانگي از انسان است بدنبال ميآورد و نتايجي ناگوار مانند نيازمندي و مرگ زود رس را بدنبال ميآورد. آيا اسلام با تأكيدي شديد كه دربارة صلة ارحام دارد، و با تأكيدي شديد كه دربارة انسان دوستي بعمل آورده است، منظورش ريشه كن كردن غربت و بيگانگي انسان از دنيا و انسانها و بيگانگي از خويشتن نيست؟ قطعاً چنين است. با كمال صراحت و قاطعيت ميتوان گفت: هر متفكر و هر مكتبي كه بخواهد دربارة چارة دردها و ناگواريهاي انواع بيگانگيها بينديشد، هيچ راهي جز اين ندارد كه نخست خود انسان را پيدا كنند و انسان را با خود خويشتن آشنا بسازند، و ما بين انسان و خويشتنش صلحي برقرار نمايند، در آن موقع خواهند ديد كه از آن همه انواع بيگانگيها كمترين اثري نمانده است.

ترجمه و تفسير نهج‎البلاغه ج 20
آيةالله محمدتقي جعفري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.