-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37423 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

تفسير فرازهاي بيست و هفتم تا سيام خطبه صدودهم نهجالبلاغه كه در توصيف عالم بي‎عمل ميباشد چيست؟
«وًإٍنَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ كَالْجَاهِلِ الْحَائِرِ الَّذِي لاَيَسْتَفيِقُ مِنْ جَهْلِهِ، بَلِ الْحُجَّهُ عَلَيْهِ أَعْظَمُ. وَالْحَسْرَهُ لَهُ أَلْزَمُ. وَهُوَ عِنْدَاللهِ أَلْوَمُ»
[و قطعي است آن عالم كه به غير علمش عمل مي‎كند مانند جاهلي است متحير كه از جهلش رها نمي‎شود و بيدار نمي‎گردد، بلكه حجت عليه او از جاهل بزرگتر است و حسرت و تأسف از او جدائي ناپذيرتر. و در نزد خدا براي ملامت شايستهتر].
تصور كنيد كسي را كه هر لحظه نيش زهرآگين خود را در خويشتن فرو مي‎برد و هنگامي كه همة موجوديتش با آن زهر مسموم گشت در ميان انسانها به مسموم كردن ديگران ميپردازد. اين كس همان عالم است كه به غير علم خود عمل ميكند. اينكه او مي‎داند، يعني ارتباط علمي با واقعيت دارد، و چون هر واقعيتي معلوم نوعي پيوستگي به وجود معنوي آدمي دارد، پس مانند جزئيست از اجزاء او، لذا وقتي كه من خود را بخواهد كاملا و با آنچه دارد براي خود مطرح كند همان واقعيت معلوم را هم به عنوان جزئي يا صفتي يا مختصي از من مطرح مي‎نمايد و لذا بايد پذيرفت كه من به اضافة علم به ضرورت عدالت غير از آن من است كه چنين علمي را ندارد. و به همين جهت است كه اگر انسان با عاملي مزاحم معلوم خود روياروي شود [اگر آن معلوم واقعاً به طور حقاليقين دريافت شده باشد] حالت تزاحم با همة من خود را احساس نموده و در صدد دفع آن عامل برميآيد، زيرا حذف و نابودي تلقي كردن معلوم مانند منفي تلقي نمودن جزئي از من است، بنابراين كسيكه عمل به علم نميكند در حقيقت به يك مبارزة دائمي با من خويش گرفتار است دائماً به خود نيش مي‎زند و مسموم مينمايد.
اميرالمؤمنين عليهالسلام ميفرمايد: عالمي كه به غير علمش عمل ميكند مانند جاهل متحيري است كه از جهل خود رها نميگردد. وقتي كه علم نتواند كسي را وادار به تطبيق عمل بر معلوم نمايد، به اضافة از دست رفتن امتياز واقعگرايي و واقعيابي، ارزش و عظمت و ضرورت پيروي از علم نيز از بين ميرود كه اين معني خود باعث سلب روشنگري از علم نيز مي‎گردد، در نتيجه چنين شخصي از جملة جاهلاني است كه اعتناء و توجهي به علم و روشنگري و مربوط ساختن انسان با واقعيت ندارد، اينست علت فرار اين جاهل از بيداري. و مي‎فرمايد: حجت عليه اينگونه عالمان بزرگتر از حجت عليه جاهلان مي‎باشد. و اين قاعده روشنتر از آنست كه نيازي به استدلال و تفصيل بيشتري داشته باشد. در جملة بعدي ميفرمايد: حسرت عالمي كه به غير علم خود عمل ميكند دائميتر و جدائيناپذير است از حسرت جاهلي كه به جهت ندانستن عمل نكرده است. دريغ و اسف و حسرت و ندامت آن پديدههاي رواني هستند كه با برداشته شدن پرده از روي حقائق، سوختن و خاكستر شدن خرمن عمر كساني را بازگو ميكنند كه به علم خود عمل ننمودند. و هر اندازه ضرورت و شايستگي عملهاي بدون علم و علمهاي بدون عمل عاليتر باشد، دريغ و اسف و حسرت و ندامت شديدتر خواهد بود و استحقاق توبيخ بيشتري از خدا را خواهند داشت.

ترجمه و تفسير نهج‎البلاغه ج 20
آيةالله محمدتقي جعفري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.