-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37424 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

تفسير فرازهاي پانزدهم تا نوزدهم خطبه صدويازدهم نهجالبلاغه كه به توصيف دنياطلبان پرداخته چيست؟
«لاَتَعْدُو إِذَا تَنَاهَتْ إِلَي أُمْنِيَّهِ أهْلِ الرَّغْبَهِ فِيهَا وَالرَّضَاءِ بِهَا أَنْ تَكُونَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَاليَ سُبْحَانَهُ: كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَ كاَنَ اللهُ عَلَي كُلَّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً»
[حال اين دنيا چنين است هنگاميكه علاقمندان به آن و طالب خوشنودي به آن به انتهاي خود رسيد تجاوز از فرمودة خداوندي نمي‎كند كه «مثل زندگاني دنيا مانند آبي است كه از آسمان فرستاديم پس روييدني زمين با آن آب در آميخت و سپس آن روييدني متلاشي و خرد شد كه بادها آنرا پراكنده ميكند و خداوند بر همه چيز توانا است.]
اگر دنيا براي كسي اقبال كند و رام شود و به مرام او بگردد و اگر همة مقتضيات براي زندگي با رفاه و آسايش آماده و موانع برداشته شود، و اگر وجود انسان چه از بعد طبيعي محض و چه از بعد رواني او سالم و تندرست و براي برخورداري از دنيا و عوامل جالب آن مهيا باشد پس از اين دو «اگر» و مقداري «اگر»هاي ديگر، كه دنيا را تسليم انسان نمايد، همين كه در مقدمات چشيدن طعم لذائذ آن قرار گرفت و همين كه گوشة نقاب از چهرة خواستنيهاي دنيا بالا رفت، ناگهان پژمردگي و افسردگي ناشي از فرو رفتن خارهاي زهرآگين حوادث و استرداد طبيعت آنچه را كه از وسائل و عوامل لذت داده بود، آغاز ميگردد، تا آدمي بخواهد گوشهاي از آن را اصلاح كند، سطوح ديگري از آن لذائذ و خواستنيها از هم مي‎پاشد، چنانكه گوئي همة قوانين جاريه در طبيعت و موجوديت خود انسان با او به لجاجت و دهن كجي پرداخته است. همان گونه كه اميرالمؤمنين عليهالسلام فرمود: براي كساني كه دنيا مورد رغبت و خشنودي ذاتي است، فاصلة ما بين شكوفائي و پژمردگي آن، يك بهبه است و يك آه. در بيان اين معني در همة ادبيات اقوام و ملل شرق و غرب و قديم و جديد مطالب بسيار جالبي گفته شده است. در ادبيات فارسي كه از فرهنگ اسلام اشباع شده است. در اين معني ابيات بسيار جالب آمده است كه ما براي نمونه چند بيت در اينجا ميآوريم.
افسوس كه نامة جواني طي شده
و آن تازه بهار زندگاني طي شد

حالي كه ورا نام جواني گفتند
معلوم نشد كه او كي آمد كي شد
ج
يك چند به كودكي به استاد شديم
يك چند به استادي خود شاد شديم

پايان سخن شنو كه ما را چه رسيد
از خاك بر آمديم و برباد شديم

يك چند پيزينت و زيور گشتيم
يك چند پيدانش و دفتر گشتيم

در عهـد شـبـاب كـرديـم حـسـاب
چون واقف ازين جهان ابتر گشتيم
دست از همه شستيم و سمندر گشتيم
ج
نـقـشـي اسـت بـر آب يـارب دريـاب

ترجمه و تفسير نهج‎البلاغه ج 20
آيةالله محمدتقي جعفري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.