-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37425 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:20

چرا حضرت علي(ع) فرموده‎اند: «از زنهاي شرور بترسيد و از خوبانشان بر حذر باشيد»؟
در اين جملات سه مسئله وجود دارد: مسئله يكم ـ بيم و هراس از زنهائي كه شر و پليدند، البته در اين مسئله مرد و زن تفاوتي ندارند، زيرا مردان شر و پليد هم كه از طهارت دروني و اصول انساني بدورند، پروائي از تعدي و تجاوز به حقوق انسانها ندارند، لذا همواره بايد فرد و اجتماع از اين نابكاران مطمئن نباشند و دائماً با آن نظر كه به عقرب و افعي مي‎نگرند، در آنان بنگرند. اگر در اين مسئله صنف زن خصوصيتي داشته باشد، اينست كه اسرار نهاني مرد و نقاط ضعف او را مي‎داند، بطوري‎كه اگر بخواهد صدمه‎اي بر مرد وارد آورد، تلخ‎تر و جانگزاتر از صدمة ديگر مردم خواهد بود. مسئلة دوم ـ لزوم احتياط از خوبان زنها ـ البته مسلم است كه مقصود از خوبان زنها، زناني هستند كه شر و پليدي ندارند، اين معنا براي يك زن خوب در عرف عام متداول است؛ يعني در عرف عام همين مقدار كه يك زن ضرر و شري به مرد و فرزندان خود نرساند، به خوبي و نيكي موصوف مي‎گردد. اگر زني درصدد اضرار به مرد و ساير اجزاي دودمان برنيايد، كشف مي‎شود كه زن به وظايف قانوني خود عمل مي‎كند و در نتيجه مي‎توان او را زن نيك و خوب معرفي كرد. زيرا احساس دروغين ناتواني مطلق كه زن در مقابل مرد دارد، غالباً او را براي جبران ضعف با مرد روياروي قرار مي‎دهد! اگرچه از نظر عمل به وظيفه كوتاهي هم نداشته باشد، و چون براي جبران احساس دروغين ضعف ممكن است به گفتار و كردار غيرمنطقي متوسل بشود، لذا يك مرد هشيار و آگاه و عادل همواره بايد در منتفي ساختن احساس فوق از زن بكوشد و در صورت ناتواني، گفتار و كردار زن را خوب تشخيص بدهد كه آيا ناشي از آن احساس دروغين است، يا علتي ديگر دارد.
و اما اگر زن مافوق عمل به وظايف مقرره در به دست آوردن رشد و كمال شخصيت كوشيده و به مقامات عالي انساني رسيده باشد. نه تنها موردي براي احتياط از وي وجود ندارد، بلكه در صورتيكه مرد او از اشخاص معمولي باشد، مرد را راهنمائي نموده و عامل سعادت وي مي‎باشد، چنانكه در خانواده‎هاي فراواني از جوامع مشاهده مي‎شود. آيا زن خود اميرالمؤمنين و دختر او عليهم‎السلام و مريم مادر عيسي مسيح و رابعه عدويه و رابعه دختر اسماعيل زن احمدبن‎ابي‎الحواري و هزاران زنهاي فاضله كه از مقامات عالي انساني برخوردارند خود مردآفرينان جوامع نبوده‎اند؟
روايتي از اميرالمؤمنين(ع) دربارة مشورت با زنها نقل شده است كه مي‎تواند جملة مورد تفسير را به خوبي توضيح بدهد. مجلسي از آن حضرت نقل مي‎كند: «أِيّاكَ وَ مُشاوَرَةَ النِّساءِ أَِلّامَنْ جُرِّبَتْ بِكَمالِ عَقْلٍ» بحار103/253 [بپرهيز از مشورت با زنها مگر زني كه كمال عقل او به تجربه رسيده است]. اين روايت اثبات مي‎كند كه مقصود از «برحذر بودن از زنان خوب» دقت در گفتار و انديشه‎هاي زنان معمولي است، چنانكه توضيح داديم و اما زناني كه از زر و زيور دنيا اعراض كرده و به تعقل پرداخته‎اند، مانند مردان شايستة مشورت مي‎باشند. و اين روايت نظريه ما را كه مي‎گوئيم نظام خانوادگي در اسلام «درون شورائي و برون سرپرستي مرد» است تأييد مي‎نمايد.
ترجمه و تفسير نهج‎البلاغه ج 11
آية الله محمدتقي جعفري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.