-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37441 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

بينش و وضعيت اجتماعي انصار در قضيه سقيفه، چگونه بود؟
اجتماع انصار را دو قبيله بنام اوس و خزرج تشكيل ميداد. ميان اين دو قبيله كه از چندصد سال پيش، از يمن كوچ نموده و در يثرب مسكن كرده بودند، به عللي كه فعلاً مجال شرح آن نيست، از صد و بيست سال پيش از مهاجرت پيامبر، آتش جنگ روشن بود و آخرين نبرد آنان جنگ بعاث بود كه شش سال قبل از مهاجرت پيامبر رخ داد.
اين جنگهاي ديرينه سبب شده بود كه روح و روان آنان نسبت به يكديگر، كانوني از بغض و عداوت و دشمني باشد. هر چند كه با طلوع اسلام در اين سرزمين، از پاية دشمني طرفين تا اندازهاي كاسته شد و از ابراز عداوت به طرز روشني جلوگيري به عمل آمد. اما ناگفته پيداست كه يك چنين عداوت ريشه دار كه دست افراد هر يك از دو قبيله، ساليان دراز تا مرفق در خون پير وجوان قبيلة ديگر فرو رفته بود، در ظرف ده سال ريشه كن نميگردد، بلكه بايد چندين سال بگذرد و تحوّلات عميقي در اجتماع آنان پديد آيد، تا بازماندگان آنها خاطرات تلخ را به دست فراموشي بسپارند.
درست است كه اسلام، انقلاب عميقي در شئون زندگي آنان پديد آورد، و روح حماسي و جنگجوئي آنان را به صورت فداكاري و جانبازي در راه خدا و گسترش و دفاع از اسلام تلطيف و رهبري نمود و شخصيتهائي را پرورش داد كه نظير آنان در تاريخ بشريت نادر و كمياب است، ولي از يك اصل نبايد غفلت نمود كه اين رهبر آسماني بيش از ده سال در ميان اين دو قبيله نبود و هرگز روي موازين طبيعي تربيت ده ساله، آن هم در ميان يك رشته بحرانها، نميتواند رسوبات افكار دوران بت پرستي و جاهليت را از ضمير و روان اكثريت آنان پاك سازد و قلوب و ضمائر آنان را آنچنان شستشو دهد كه اثري از رسوبات جاهلي و تعصبهاي كور در آن باقي نماند. اينك دو گواه تاريخي:
1ـ در ساده لوحي و بغض و عداوت هر يك از افراد قبيلة اوس و خزرج نسبت به يكديگر همين بس كه يك يهودي فته گر بنام شاس در انجمن اوس و خزرج توانست با تجديد خاطرات تلخ جنگ بُعاث آتش فتنه را روشن سازد و آنچنان آنان را بر ضد يكديگر تحريك نمايد كه افراد هر دو قبيله، دست به قبضه شمشير بردند و نزديك بود كه تراژدي بعاث بار ديگر تجديد گردد كه ناگهان گزارشگري پيامبر را از ماجرا آگاه ساخت. آن حضرت فوراً خود را به ميان جمعيت رسانيد و با سخنان حكيمانه خود، كه در ساية اسلام بايد تمام گذشته ها را به دست فراموشي بسپارند، آتش خشم را فرو نشانيد و بار ديگر پيوند آنان را با يكديگر استوار ساخت. (سيره ابن هشام، /1 /555)
2ـ عبد الله بن ابيّ از منافقين سرشناس و از دشمنان خاندان رسالت بود. روزي پيامبر بالاي منبر به طور كلي بدون اينكه از او ناميببرد، دربارة او چنين سخن گفت:
كدام يك از شما ها مرا دربارة تأديب مردي كه خاندان مرا سخت ناراحت كرده است، معذور ميدارد؟
در اين لحظه سعد بن معاذ رئيس قبيلة اوس برخاست و گفت: اي رسول خدا هرگاه آن مرد از اوسيان باشد، گردن او را ميزنم و اگر از برادرانمان، از خزرجيان باشد، فرمان شما را دربارة او اجرا ميكنم.
اين سخن براي رئيس خزرج كه سعد بن عباده بود، سخت گران آمد و برخاست و او چنين پاسخ داد: به خدا سوگند دروغ ميگوئي، تو او را نميكشي در اين گير و دار اسيد بن حضير، كه پسر عموي سعد بن معاذ بود و از سران اوس بشمار ميرفت، برخاست و رو به فرزند عباده كرد و گفت: به خدا قسم تو دروغ ميگوئي، ما او را ميكشيم و تو خود منافق هستي و از منافقان دفاع ميكني.
اين گفتگوها سبب شد كه بعضي از افراد دو قبيله به هم بريزند و نزديك بود همديگر را بكشند و براي جلوگيري از ادامه نزاع رسول خدا از منبر پائين آمد و آنان را از هم جدا ساخت. (صحيح بخاري، 1/ 66/ و /3/24)
نه تنها قلوب افراد اين دو تيره نسبت به يكديگر صاف و پاك نشده بود، بلكه آثار جاهلي ديگري هنوز بر قلوب آنان حكمفرما بود. درغزوة بني المصطلق هنگاميكه ميان دو نفر از مهاجر و انصار بر سر آب، جنگ و نزاعي در گرفت، هر يك از طرفين وابسته هاي خود را به كمك طلبيد و نزديك بود كه آتش جنگ ميان انصار و مهاجر شعله ور گردد، و اگر سياست و تدبير پيامبر نبود، كار به جاي باريك ميكشيد. (تاريخ طبري، 2/ 260)
اين رويدادهاي حاكيست كه هنوز رسوبات افكار دوران جاهلي در قلوب آنان باقي بود و كينه ها و عداوتها از ضمائر آنها به كلي زدوده نشده بود.

پيشوايي از نظر اسلام
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.