-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37444 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

برخورد سعد بن عباده با قضيه سقيفه و بيعت با ابوبكر چگونه بود؟
چيزي از انتخاب سقيفه نگذشته بود كه پيكي از طرف خليفه كه حامل پيامياز جانب او بود، روانة خانة سعد شد. پيام خليفه به سعد و علاقمندان او اين بود كه از مخالفت با افكار عموميبپرهيزند و هرچه زودتر با وي بيعت كنند و از ايجاد تفرقه و دسته بندي خود داري نمايند.
سعد در حالي كه دوران نقاهت راميگذرانيد، از پيام خليفه سخت ناراحت شد و گفت: به خدا سوگند من هرگز با شما بيعت نميكنم و آخرين تيري را كه در تركش دارم، به سوي شما پرتاب مينمايم و نيزة خود را با خون شما رنگين ميسازم و با شمشيرم شما را ميكوبم و با قبيلة خود با شما ميجنگم. به خدا سوگند هر گاه همه مردم از شما پشتيباني كنند، من هرگز با شما بيعت نخواهم كرد، تا با پروردگار خود ملاقات نمايم.
پيك خليفه پيام سعد را به ابوبكر رسانيد. عمر اصرار ورزيد كه خليفه او را رها نكند تا از او بيعت بگيرد. بشير بن سعد پسر عموي وي و نخستين شخصي كه از خزرجيان با سعد مخالفت كرد و اجتماع سقيفه را به نفع ابوبكر تمام نمود، رو به خليفه كرد و گفت: سعد مرد سرسختي است، ممكن است با شما بيعت نكند تا كشته شود او كشته نميشود، مگر اينكه تمام عشيره و فاميل او در راه دفاع از او كشته شوند. شما او را رها سازيد، مخالفت او به حال شما ضرري ندارد.
دستگاه خلافت، پند بشير را پذيرفت و او را به حال خود گذاشت و او تا زنده بود، با خليفه نماز نگذارد و از اجتماع آنان دوري گزيد تا روزي كه ابوبكر درگذشت. وي در آغاز خلافت عمر رحل اقامت در نواحي شام افكند و در سال 15 هجري به نحو مرموزي كشته شد و براي لوث كردن خون او گفته شد كه اجنّه او را كشته اند. (تاريخ طبري2/ 223)
از ملاحظه مطالب گذشته، و اينكه پيوسته ابوبكر با او با ملايمت رفتار ميكرد، در حالي كه عمر خواهان شدت عمل بود، ميتوان دريافت كه چرا پس از درگذشت، خليفة اول، وي مدينه را ترك گفت و سرانجام به صورت مرموزي كشته شد و آنچنان خون او لوث شد كه او شناخته نشد و گناه قاتل او را به گردن جنّيان گذاردند.

پيشوايي از نظر اسلام
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.