-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37446 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

ابوبكر و اطرافيان، چگونه ميخواستند از علي (ع) و ديگر متحصنان بيت او، بيعت بگيرند؟
اين بخش از تاريخ اسلام از دردناكترين و تلخ ترين فرازهاي تاريخ اسلام است كه دلهاي بيدار و آگاه را ميسوزاند. اين فراز از تاريخ در كتابهاي دانشمندان اهل تسنن به صورت كوتاه و فشرده و در كتابها ي علماء شيعه به صورت مبسوط و گسترده نوشته شده است . شايد در ميان خوانندگان گراميكساني باشند كه بخواهند سرگذشت تجاوز به خانة وحي را از زبان محدثان و تاريخ نويسان اهل تسنن بشنوند. از اين جهت ما اين سخن را با اتّكاء به مدارك و مصادر آنان مينويسيم، تا افراد شكّاك و دير باور نيز باور كنند و ما در اين مقاله، ترجمة آنچه را كه مورخ شهير، ابن قُتيبة دينوري، در كتاب الامامة و السياسة آورده است، ميآوريم و به تجزيه و تحليل آن ميپردازيم.
نويسندگان اهل تسنن اتفاق نظر دارند كه هنوز مدتي از بيعت سقيفه نگذشته بود كه دستگاه خلافت تصميم گرفت از علي و عباس و نيز ساير بني هاشم نسبت به خلافت ابوبكر، بيعت بگيرد تا خلافت وي رنگ اتحاد و اتفاق به خود بگيرد و در نتيجه هر نوع مانع و مخالفت از سر راه خلافت برداشته شود. پس از حادثه سقيفه، بني هاشم و گروهي از مهاجران و علاقمندان امام به عنوان اعتراض، در خانه فاطمه (س) متحصن شده بودند. تحصّن آنان در خانة فاطمه (كه در زمان رسول خدا (ص) از احترام خاصي برخوردار بود) مانع از آن بود كه دستگاه خلافت انديشه زور و يورش به خانه وحي را در دماغ خود بپروراند و متحصنين را به زور به مسجد بكشاند و از آنان بيعت بگيرد.
اما سرانجام، علاقه به نفوذ و گسترش كار خود را كرد و احترام خانه وحي ناديده گرفته شد. خليفه، عمر را با گروهي مأمور كرد تا به هر قيمتي شده، متحصنين را از خانه فاطمه بيرون بكشند و از همه آنان براي خلافت بيعت بگيرند، و اگر آنان به درخواست وي پاسخ مثبت نگفتند، آنها را از خانه به زور بيرون بكشند و به مسجد بياورند. مأمور خليفه با صداي بلند فرياد زد كه متحصنين براي بيعت با خليفه هر چه زودتر خانه را ترك گويند، اما داد و فرياد او اثري نبخشيد و آنان نيز خانه را ترك نگفتند.
در اين موقع مأمور خليفه هيزم خواست تا خانه را بسوزاند و آن را بر سر متحصنان خراب كند. در اين موقع مردي گام به پيش نهاد تامأمور خليفه را از اين تصميم بازد دارد و گفت: چگونه خانه را آتش ميزني، در حالي كه دخت پيامبر گراميدر آنجاست؟ وي در پاسخ، با خونسردي گفت : باشد.
در اين موقع، فاطمه (س) پشت در قرار گرفت و گفت:
جمعيتي را سراغ ندارم كه در موقعيت بدي مانند موقعيت شما قرار گرفته باشند، شما جنازة رسول خدا را در ميان ما گذاشتيد و از پيش خود دربارة خلافت تصميم گرفتيد، چرا حكومت خود را بر ما تحميل ميكنيد و خلافت را كه حق ماست، به خود ما باز نميگردانيد؟
ابن قتيبه مينويسد: اين بار مأمور خليفه از اخراج متحصنان منصرف گرديد و به حضور خليفه آمده و او را از جريان آگاه ساخت.
خليفه كه ميدانست با مخالفت متحصنان كه شخصيتهاي بارزي از مهاجران و بني هاشم بودند، پايه هاي حكومت او محكم و استوار نميگردد. از اين جهت دوباره غلام خود قُنفُذْ را مأمور اين كار كرد كه برود علي را به مسجد بياورد. او نيز پشت در آمد و علي را صدا زد و گفت: به امر خليفة رسول خدا بايد به مسجد بيائي، وقتي امام اين جمله را از قنفذ شنيد، گفت چرا به اين زودي به رسول خدا دروغ بستيد؟ پيامبر كي او را جانشين خود قرار داد. تا وي خليفة رسول خدا باشد؟
غلام با نوميدي بازگشت و جريان را به آگاهي خليفه رسانيد.
مقاومت متحصنان در برابر دعوت هاي پياپي دستگاه خلافت، خليفه را سخت عصباني و ناراحت كرد. سرانجام باز عمر را با گروهي روانة خانة فاطمه كرد و او درِ خانة فاطمه را زد. هنگاميكه دخت پيامبر گرامي(ص) صداي مهاجمان را شنيد، پشت در با صداي بلند ناله كرد و گفت: پدر جان، اي پيامبر خدا، پس از درگذشت تو چه گرفتاريهائي از دست زادة خطّاب و فرزندان ابي قُحافة پيدا كردهايم؟
ناله هاي فاطمه كه هنوز سوك پدر را فراموش نكرده بود، آنچنان جانگداز بود كه گروهي از آن جمعيت را كه همراه عمر تا در خانه آمده بودند، از انجام مأموريت حمله و يورش به خانه زهرا منصرف ساخت و از همانجا گريه كنان باز گشتند.
اما عمر و گروهي ديگر كه براي گرفتن بيعت از علي و بني هاشم اصرار ميورزيدند، علي را به هر قيمتي كه بود از خانه بيرون كشيدند و به مسجد آوردند و اصرار ورزيدند كه حتماً با ابوبكر بيعت كند.
امام فرمود: اگر بيعت نكنم چه خواهد شد؟ گفتند: كشته خواهي شد. علي 0(ع) گفت: با چه جرأت، بندة خدا و برادر رسول او را خواهيد كشت؟
مقاومت سرسختانة علي در برابر اصرار دستگاه خلافت سبب شد كه علي را به حال خود واگذارند. امام از فرصت استفاده كرد و به عنوان تظلّم به قبر رسول خدا نزديك شد و همان جملهاي را كه هارون به موسي گفت، بر زبان جاري ساخت و گفت:
‹‹قالَ يَابنَ اُمُّ اِنَّ القَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكادُوا اَنْ يَقْتَلُونَنِي. ›› اعراف/ 152
اي برادر، پس از رفتن تو، اين گروه مرا ناتوان شمردند و نزديك بود كه مرا بكشند.

پيشوايي از نظر اسلام
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.