-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37447 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا صحيح است كه مأموران اول تصميم گرفتند خانه فاطمه را بسوزانند و آنها در اين مورد تا چه حد پيش رفتند؟
از تعاليم زنده وارزندة اسلام اين است كه هيچ مسلماني به خانه كسي وارد نشود مگر اينكه قبلاً اذن بگيرد، و اگر صاحب خانه معذور بود و از پذيرفتن ميهمان معذرت خواست، عذر او را بپذيرد و بدون رنجش از همانجا باز گردد. (سوره نور، /27 و 28)
قرآن مجيد، گذشته بر اين دستور اخلاقي، هر خانهاي را كه در آن صبح و عصر نام خدا برده شود و خداي يگانه مورد پرستش قرار گيرد، محترم و گراميشمرده است، چنانكه ميفرمايد:
‹‹فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللهُ اَنْ تُرفَعَ و يُذْكَرَ فِيهاَ اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالغُدُوِّ وَالآصالِ .›› نور/ 36
خداوند به عظمت و احترام بيوتي فرمان داده است كه در آنها مردان پاكدامن خداوند را صبح و عصر تسبيح و تقديس ميكنند.
احترام اين نوع بيوت به خاطر عبادت و پرستشي است كه در آنها انجام ميگيرد و به احترام رجال بزرگ الهي است كه در آنجا خدا را ميپرستند و او را تسبيح ميگويند و گرنه خشت و گل هيچ گاه احترامينداشته و نخواهد داشت
در ميان بيوت و خانه هاي مسلمانان، قرآن دربارة خانة پيامبر به مسلمانان دستور مخصوصي ميدهد و ميفرمايد:
‹‹يا اَيُّها الَّذينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيَِّ اِلَّا اَنْ يُوْذَنَ لَكُمْ ›› احزاب/53
اي افراد با ايمان به خانه هاي پيامبر بدون اذن وارد نشويد.
شكي نيست كه خانة فاطمه، از آن بيوت محترم و رفيعي است كه در آنجا زهرا و فرزندان وي خدا را تقديس ميكردند، چگونه ميتوان گفت كه خانة عايشه و حفصه خانة پيامبر است، اما خانة دخت گراميوي كه ارجمندترين زنان جهان اسلام است، خانة پيامبر نيست و ارتباطي به او ندارد؟
اكنون ببينيم كه مأموران دستگاه خلافت احترام خانه پيامبر را تا چه حد رعايت كردند؟
بررسي تاريخ و حوادث روزهاي نخست خلافت ثابت ميكند كه مأموران دستگاه خلافت همة اين آيات را زير پا نهاده و شئون خانه پيامبر را رعايت نكردند و بسياري از تاريخ نويسان اهل تسنن حادثه يورش به خانه وحي را نيمه روشن و برخي تا حدي روشن نوشته اند.
طبري كه نسبت به خلفاء تعصب خاصي دارد، فقط مينويسد كه عمر با جمعيتي در برابر خانه قرار گرفت و گفت: به خدا قسم من اين خانه را ميسوزانم و يا اينكه متحصنان براي بيعت، اين خانه را ترك گويند (تاريخ طبري3 /2 20
و لي ابن قتيبه دينوري، كميپرده را بالاتر زده ميگويد: خليفه نه تنها اين جمله را گفت، بلكه دستور داد كه در اطراف خانه هيزم جمع كنند و افزود: به خدائي كه جان عمر در دست اوست يا بايد خانه را ترك كنيد و يا اينكه خانه را آتش زده و ميسوزانم. وقتي به او گفته شد كه دخت گراميپيامبر فاطمه، در خانه است گفت: باشد.
مؤلّف عِقْدُالفريد (ابن عبدربه اندلسي، متواي 445) گام به پيش نهاده و مينويسد: خليفه به عمر دستور داد كه متحصنان را از خانه بيرون كند و اگر مقاومت كردند با آنان نبرد نمايد. از اين نظر عمر آتش آورد كه خانه را بسوزاند.
در اين موقع با فاطمه (ع) روبرو گرديد. دخت پيامبر گفت: فرزند خطاب، آمدهاي خانة ما را به آتش بكشي؟ وي پاسخ داد: آري، مگر اينكه بسان ديگران با خليفه وقت بيعت نمائيد.
هنگاميكه به كتابهاي دانشمندان شيعه مراجعه ميكنيم، جريان را واضح تر و گويا تر ميبينيم ، سليم بن قيس در كتاب خود كه حادثه هجوم به خانه وحي را به طور مبسوط نگاشته، پرده از حقيقت برداشته و ميگويد: مأمور خليفه آتشي برافروخت، سپس فشاري به در آورد. در را عقب زد و وارد خانه شد و با مقاومت فاطمه روبرود گرديد.
عالم بزرگوار شيعه، مرحوم سيد مرتضي، بحث گستردهاي پيرامون اين حادثه نموده و از حضرت صادق (ع) نقل ميكند كه علي (ع) بيعت نكرد تا وقتي كه دود غليظي خانه امام را فرا گرفت. (تلخيص الشافي 3 /74)

پيشوايي از نظر اسلام
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.