-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37448 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چگونه مأموران خليفه اول، علي (ع) را جهت بيعت به مسجد بردند؟
اين فراز از تاريخ اسلام، تلخ و دردناك است زيرا هرگز انسان تصور نميكند كه شخصيتي مانند علي (ع) را به وضعي به مسجد ببرند كه تقريباً سي سال پس از آن واقعه، معاويه آن را به صورت طعن و انتقاد نقل كند.
وي در نامه خود پس از يادآوري مقام امامت در برابر دستگاه خلافت چنين مينويسد:
تا آنجا كه دستگاه خلافت، ترا مهار كرد و بسان شتر سركش براي بيعت سوق داد (متن نامه معاويه را ابن ابي الحديد، در شرح خود 15/ 186 نقل كرده است).
اميرمؤمنان (ع) در پاسخ نامه وي به طور تلويح، اصل موضوع را ميپذيرد و آن را نشانة مظلوميت خود دانسته و ميگويد:
در نامة خود نوشته بودي كه من بسان شتر سركش براي بيعت سوق داده شده ام، به خدا سوگند خواستي از من انتقاد كني، ولي در واقع مرا ستودي و خواستي رسوا كني اما خود رسوا شدي هرگز بر مسلماني ايرادي نيست كه مظلوم واقع شود. (نهج البلاغه،ن نامه 28)
ابن ابي الحديد تنها كسي نيست كه جسارت به ساحت قدس امام را نقل كرده است، بلكه پيش از او ابن عبدربه در عقد الفريد ج 2، 285 و پس از وي صبح الأعشي ج 1، 128 نيز نقل كرده اند.
جاي شگفتي اينجاست كه ابن ابي الحديد هنگاميكه به شرح نامه بيست و هشتم از نامه هاي امام در نهج البلاغه ميرسد، نامه امام و معاويه را نقل ميكند و در جريان ترديد نميكند، ولي در آغاز كتاب هنگاميكه به شرح خطبه بيست و ششم امام ميرسد، در پايان بحث اصل جريان را انكار كرده و ميگويد اين نوع مطالب را تنها شيعه نقل كرده است و از غير آنان نقل نشده است. (شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد2 /60)

پيشوايي از نظر اسلام
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.