-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37449 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا در جريان حمله مأموران خليفه اول به بيت علي (ع) جهت گرفتن بيعت، فاطمه (س) آسيب ديد؟
از نظر دانشمندان شيعه پاسخ به اين سئوال ناگوار است، زيرا هنگاميكه خواستند علي (ع) را به مسجد ببرند، با مقاومت فاطمه (ع) روبرو شدند و فاطمه براي جلوگيري از بردن همسر گراميش صدمه هاي روحي و جسم فراواني ديد كه زبان و قلم، ياراي گفتن و نوشتن آنها را ندارد (سليم بن قيس/ 34)
ولي دانشمندان اهل تسنن براي حفظ موقعيت خلفا از باز گو كردن اين فراز از تاريخ خودداري نموده و ابن ابي الحديد در شرح خود آنها را از جمله مسائلي دانسته است كه در ميان مسلمان، تنها شيعه آنها را نقل كرده است (شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد2/6).
دانشمند بزرگوار شيعه، مرحوم سيد مرتضي، ميگويد: در آغاز محدثان و تاريخ نويسان از نقل جسارتهائي كه به ساحت قدس دخت پيامبر گراميوارد شده، امتناع نميورزيدند. اين مطلب در ميان آنان مشهور بود كه مأمور خليفه با فشار در را بر فاطمه زد و فرزندي را كه در رحم داشت، سقط كرد و قُنْفُذ به امر عمر، حضرت زهرا (س) را زير تازيانه گرفت تا او دست از علي بردارد، ولي بعدها ديدند كه نقل اين مطلب با مقام و موقعيت خلفاء سازگار نيست، از نقل آنها خودداري كردند ( تلخيص الشافي 3 /76)
گواه گفتار سيد مرتضي اين است كه با اينهمه عنايت و كنترل باز اين جريان در برخي از كتابهاي آنان به چشم ميخورد. شهرستاني از ابراهيم بن سيار معروف به نظام، رئيس گروه معتزله نقل ميكند كه ميگفت:
عمر در روزهاي بيعت در را بر پهلوي فاطمه (ع) زد و او بچهاي را كه در رحم داشت، سقط كرد و نيز فرمان داد كه خانه را با كساني كه در آن قرار دارند، بسوزانند در حالي كه در خانه جز علي و فاطمه و حسن و حسين كسي ديگري نبود 0( ملل ونحل شهرستاني 2/ 59 )

پيشوايي از نظر اسلام
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.