-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37452 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:11

نظر اهل سنت در مورد عدل و امامت چيست؟ابتدا به بيان مسأله «امامت» از ديدگاه شيعه و سني ميپردازيم: شيعه براي امامت مراتبي قايل است كه سنيها آن مراتب را قبول ندارند. لذا شيعه امامت را جزء اصول دين ميداند. ولي اهل سنت امامت را به شكل ديگري قبول دارند و آن را جزء اصول دين نميدانند. و اين به آن علت است كه مفهوم امامت در شيعه با آنچه در اهل سنت مطرح است، متفاوت ميباشد. طبق نظر شيعه امامت داراي مراتب سه گانه است:

1 - امامت به معني رهبري اجتماع: يعني رياست عامه. وقتي پيامبر (9)،از دنيا ميرود يكي از شئون پيامبر(9)، يعني رهبري اجتماع بلاتكليف ميماند. از طرفي اجتماع نياز به رهبر دارد و در اين هيچ ترديدي نيست، و شيعه و سني هر دو اين مطلب را قبول دارند. اما رهبر بعد از پيامبر(9) كيست؟ شيعه ميگويد: پيامبر(9) حضرت علي (7) را به عنوان رهبر بعد از خود تعيين كردند. ولي سنيها معتقدند، پيامبر (9) شخص معيني را براي اين امر تعيين نكردند، بلكه وظيفه خود مسلمانان بود كه رهبر خود را انتخاب كنند. پس در اين قسمت، شيعه و سني هر دو قايل به امامت به معني رهبري اجتماع هستند اما سنيها آن را انتخابي ميدانند. ولي شيعه به دليل آيات و روايات، آن را انتصابي ميدانند. از جمله آية 55 سوره مائده: «انّما وَليُكُمالله و رَسولُهُوَالَّذين امَنُوا، الَّذينَ يُقيمُونَ الصلوةَ و يؤتونَ الزَّكوةَ و هم راكِعون; سرپرست شما فقط و فقط خدا و پيامبر خداست و مؤمناني كه نماز به پا ميدارند و در حال ركوع زكات ميدهند.» كهشيعه و سني به اتفاق روايت كردهاند كه اين آيه در شأن حضرت علي(7) نازل شده است. آيات 3 و 67 سوره مائده كه درباره غدير خم است، نيز دلالت بر اين مسأله دارد. از طرفي احاديث فراواني وجود دارد كه بيانگر نصب حضرت علي (7)به جانشيني پيامبر(9) از سوي رسول اكرم(9)، ميباشد. از جمله حديث غدير كه پيامبر(9)، فرمود: اَلَسْتُ اولَي بكم مِنْ انفسكم آنگاه فرمودند: مَنْ كنتُ مولاه فهذا علي مولاه....

اما شيعه دو مقام ديگر براي امام (7)، قايل است كه اهل سنت اصلاً آنها را قبول ندارد. براي هيچكس از صحابه چنين مقامي را قايل نيستند و تنها براي پيامبر(9) قايل به اين دو مقام ميباشند. 2 - امامت به معناي ولايت: كه اوج مفهوم امامت است. يعني امام داراي چنان علو و احاطه روحي است كه بر همة دلها تسلط دارد. در زيارات ائمه(:) ميخوانيم: «اشهد انك تشهد مَقامي و تَسمَع كلامي و تردُّ سلامي» اهل تسنن (غير از وهابيها) اين مقام را تنها براي پيامبر(9)، قبول دارند. 3 - امامت به معناي مرجع ديني: طبق آيات قرآن، خداوند تبيين آيات خود را به عهده پيامبر(9) گذاشت. ...وانزلنا اليك الذِّكرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّاس مَا نُزِّلَ اِلَيهم...(42); و ما اين ذكر را (قرآن) بر تو نازل كرديم تا آنچه را كه به سوي مردم نازل شده است براي آنها روشن سازي.

پيامبر اكرم (9)نيز تفصيلات احكام و معارف را بيان فرمود و در روايات متواتر، اهل بيت(:) را به عنوان مبين احكام دين معرفي نمود. حديث ثقلين كه در نقل شيعه و سني در حد تواتر است، به اين مضمون دلالت صريح دارد. «انّي تاركٌ فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي...»

و از همين جاست كه شيعه عصمت را در امامت لازم ميداند. يعني وقتي شيعه، امام (7) را در چنين مقامي تلقي كند كه حافظ و نگهبان شريعت و مرجع مردم براي شناساندن اسلام است، همانطور كه براي پيامبر(9) عصمت قايل است، براي امام (7) نيز عصمت قايل ميباشد.

بنابراين هر سخني كه از ناحية ائمه(:)، به ما برسد، مانند كلام پيامبر (9)، معصوم از خطا و مبين دين است. اهل سنت گر چه در مسايل كلامي چنين مقامي را براي احدي بعد از پيامبر (9)، قايل نيستند، اما در مسايل فقهي گفتار و رفتار صحابه پيامبر (9) را بدون پذيرش عصمت آنان، مبين دين ميدانند. و امّا موضوع «عدل» از ديدگاه شيعه و سني: شيعه و گروهي از اهل تسنن به نام «معتزله» قايل به عدل ميباشند. يعني معتقدند خداوند چه در نظام تكوين و چه در نظام تشريع به حق و عدل رفتار ميكند و ظلم نميكند. اينان قايل به حسن و قبح عقلي بوده و با استناد به دلايل قطعي، مسأله مجبور بودن انسان و اينكه قضا و قدر الهي به طور مستقيم عمل ميكند، را نفي كردند. كه به عدليه معروف شدند.

اما گروهي از اهل تسنن «اشاعره» منكر حسن و قبح عقلي بوده و به دنبال آن آزادي و اختيار انسان را انكار كردند و اصل علت و معلول را در نظام كلي جهان نپذيرفتند و قايلند كه قضأ الهي مستقيماً عمل ميكند. كه نتيجه افكار آنان، انكار عدل درباره خداوند تعالي ميباشد. يعني معتقدند كه هر چه خداوند انجام دهد عين عدل است. يعني حتي اگر خداوند مؤمني را كيفر دهد يا كافري را پاداش دهد... عدل خواهد بود. براي اطلاع بيشتر، ميتوانيد به كتاب «عدل الهي» استاد مطهري مراجعه كنيد.

پاورقي:

42- نحل / 44

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.