-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37466 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:16

چرا به حضرت زهرا (3) لقب ليلةالقدر دادهاند؟

از حضرت امام صادق7 روايت شده كه ايشان فرمودند: «انّا انزلناه في ليلة القدر. ليلة: فاطمه والقدر: الله، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد ادرك ليلةالقدر، وانها سميت فاطمة لانّ الخلق فطموا عن معرفتها»(85) تأويل «ليلة» در انا انزلناه في ليلة القدر «فاطمه» و تأويل «قدر» «الله» تبارك و تعالي ميباشد. پس هر كس فاطمه را به حقيقت بشناسد، شب قدر را درك نموده است.

با توجه به اين كه حقيقت قرآن بر قلب رسول الله9 نازل شد (نزول دفعي)، آن حضرت به مقام نورانيّت و ولايت مطلقه كه از مقام ولايت الهي جدا نيست قرآن را در صورت بشري و عنصري كه از آن به «ليلة» تعبير شده دريافت نمود و چون حضرت زهرا3 همانند حضرات معصومين در مقام نورانيّت و ولايت مطلقه از رسول الله9 جدا نيستند به ايشان لقب ليله دادهاند. (البته اين مطلب از روايات زيادي به دست ميآيد.) اين كه «قدر» را در حديث به «الله» تفسير نمودهاند و از طرفي ليلة القدر را به حضرت فاطمه3 نسبت دادهاند، شايد به اعتبار جامعيت آن بانوي بزرگ در تجلّيات اعظم الهي (اسمي، صفتي، ذاتي) باشد. چرا كه خداوند جامع صفات ثبوتيّه است. دليل اين بيان و بيان گذشتة ما، حديثي است كه ميفرمايد: «فَمَن عَرَف فاطمة حق معرفَتِها فقد ادرك ليلة القدر».

براي توضيح بيشتر مطلب، به كتاب جلوة نور و كتاب پرتوي از فضايل معنوي فاطمه زهرا3 مؤلف: علي سعادتپرور، ناشر: دفتر نشر معارف اسلامي، مراجعه نماييد.

پاورقي:

-85 بحارالانوار، ج 43، ص 65، روايت 58.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.