-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37491 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

در ايام سوگواري مداحي زيباتر و پوشورتر از مداح حسينية محل در جايي ديگر مداحي ميكند، من فكر ميكنم كه اگر به آنجا بروم نيّتم خالص نيست و به خاطر مداح ميروم. چگونه خودم را قانع كنم و اين ترديد را بر طرف سازم؟خواهر گرامي; همان طور كه خودتان اشاره كرديد، ارزش اعمال به ميزان خلوص نيت در آن عمل است. اما به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه ممكن است در مجلسي حال بهتري به انسان دست دهد و در نتيجه زمينة خودسازي و بهرهوري مساعدتر باشد، در اين صورت شك در حاضر شدن در چنين مجلسي ميتواند از وساوس شيطان باشد. پس به نفس خويش مراجعه كنيد، چرا كه قرآن كريم ميفرمايد: «بل الانسان علي نفسه بصيرة و لو القي معاذيره». بلكه انسان خود بر نفس خود به خوبي آگاه است و هر چند (پردههاي) عذر بر (چشم) خود بيفكند.»(1) اگر واقعاً رفتن به مجلس مذكور، خواهش نفس باشد، بهتر است با آن مخالفت شود. ولي ميتوانيد ضمن شركت در مجالسي كه مناسب با روحيه خود ميدانيد، حق حسينيه يا مسجد محل را نيز در بعضي از مناسبتها ادا كنيد. البته بايد يادآور شد كه آن چه بسيار مهم است; كسب معرفت و شناخت نسبت به ائمه (:) و به ويژه امام حسين(7) است تا در سايه معرفت ايشان، رابطه خود را با آن بزرگواران استحكام بخشيم و آن گاه از روي بينش و آگاهي در عزاي آنها سوگواري كنيم كه در اين صورت از مصيبت آنان متأثر ميشويم نه از نحوة مداحي و ... .

پاورقي:

-1 سوره قيامت آيه 14 و 15مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.