-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37493 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چرا انبيأ عظام(:) همچون آدم، نوح، يعقوب و... سالها قبل از تولد امام حسين(7) حتي از شنيدن نام آن حضرت متأثر ميشدند؟قبل از پاسخ دو مقدمه را خدمتتان عرض كنيم:

الف) جاي هيچ ترديدي نيست كه اطلاعات ما نسبت به واقعيات جهان آفرينش بسيار محدود است و اقيانوس ريزهكاريهاي آفرينش در سبوي كوچك ذهن انسانهاي معمولي جاي نميگيرد. لذا اگر برخي معادلات اين مجموعة عظيم براي ذهن و استعداد محدود ما قابل تجزيه و تحليل و جواب نبود جاي استبعاد نيست، زيرا اشكال از كوچك بودن ذهن ما است.

ب) همانگونه كه ميدانيد انسان موجودي است فطرتاً خداجو و پاسدار ارزشهاي الهي. اما عادتها و آموزشهاي مستقيم و غيرمستقيم غلط، بر فطرت خداجوي انسان غبار غفلت مينشاند، به طوريكه آن صفاي خداداد، ديگر امكان بروز نخواهد يافت.

حال با توجه به اين مطلب بايد گفت:

اوليأ الهي كه فطرت خداداد خود را از آفت عادات و رسوم غلط منزّه نگه داشتهاند، در مقابل هتك ارزشهاي الهي سخت متأثر ميشوند و خيلي بيش از ما عظمت فاجعه را درك ميكنند. نمونه اين واقعيت را در جريان سرقت خلخال از پاي يك زن يهودي در عصر امامت علي(7) ميتوان يافت. كه حضرت(7) دربارة آن واقعه فرمودند: «اگر كسي از اين غصّه دق كند و بميرد نه تنها جاي ملامت ندارد، بلكه نزد من قابل تقدير و ستايش خواهد بود و حال آنكه من و شما حوادث فجيعتر از اين ميشنويم و فقط با اظهار تأسف مختصري از كنار آن ميگذريم. اگر اميرالمؤمنين علي(7)، در جريان آن زن يهودي اينگونه متأثر ميشوند و اين سخنان را بيان ميكنند; حال اگر فاجعهاي به عظمت كربلا براي امام حسين(7) ـ كسي كه اشرف مخلوقات، يعني رسول خاتم(9)، خود را از او ميداند و ميفرمايد: «أنا من حسين» ـ اتفاق بيفتد، تألّم و تأثّر براي مصيبتهاي او چقدر ميتواند باشد؟! و حضرت آدم(7)، يعقوب(7) و رسول خاتم(9) و... بايد تا چه حدّ از جريان عاشورا رنج ببرند؟! اينجاست كه قول حضرت مهدي (ارواحنا فداه) كه در مصيبت جد بزرگوارش ميفرمايد: «اگر اشك چشم من تمام شود، براي تو خون گريه خواهم كرد» براي ما قابل تصوّر خواهد بود. حال ممكن است اين شبهه به ذهن آيد كه قضيه عاشورا از جهت تاريخ وقوع، با زمان حضرت آدم(7) و يعقوب(7) و... فاصلة زيادي دارد و واقعهاي كه قرار است سالهاي بعد اتفاق بيفتد، چگونه چند نسل قبل را متأثر مينمايد؟

در جواب بايد بگوييم; انسان اگر محدود به خود شود و تنها با محسوسات عالم ماده سر و كار داشته باشد، ديدش آنقدر محدود ميشود كه از لحظة بعد خود خبر ندارد. امّا اوليأ الهي چون صفاي باطن خود را حفظ كردهاند، و روحشان تا مرز حق تعالي رشد كرده است، محدود به هيچ حدودي نيستند بلكه بر زمان و مكان احاطه دارند. در زمان ما، مرحوم آيتالله بهأالديني(;) از اين قبيل بودند كه در مواردي از آينده يا گذشتة افراد خبر ميدادند. اين منشأ آن است كه اگر روح، در قيد زندگي مادّي نباشد، وسعت ديد مييابد به طوري كه گذشته و آينده براي او قابل مشاهده خواهد بود.

علاوه بر مسئلة وسعت ديد و درك، اوليأ الهي به اذن خدا از علم غيب برخوردار هستند و اين غيب شامل حوادث آينده نيز ميشود. به عنوان نمونه، در حديثي از امام صادق(7) خبر دفن شدن حضرت معصومه(3) در قم نقل شده است كه اين قول امام صادق(7) قبل از تولد پدر بزرگوار حضرت معصومه(3) يعني امام كاظم(7) بوده است.

نمونة ديگر اينكه، وقتي دعبل خزاعي در محضر مبارك حضرت رضا(7) مصائب اهل بيت را در شعرش نقل ميكند، امام(7) با عبارت:

«و قبر بطوس يا لها من مصيبة...» از قبري از خاندان عصمت(7) در طوس خبر ميدهد. دعبل ميگويد: «مولاي من، در طوس از شما بزرگواران قبري نميشناسم.» حضرت ميفرمايد: «آنجا مزار من خواهد بود.» پس با توجه به مطالب ذكر شده مسئلة حزن حضرت آدم(7)، نوح(7)، يعقوب(7) و... در مصيبت امام حسين(7) كاملاً قابل تصور است.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.