-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37500 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

چرا جنازة امام حسن (7) را تير باران كردند؟در تاريخ نقل است كه امام مجتبي (7)، به امام حسين (7) وصيت نمودند كه جنازه مرا كنار قبر پيامبر دفن كنيد ولي اگر مشكلي پيش آمد، راضي به خونريزي نيستم، جنازة مرا به بقيع ببريد. هنگامي كه جنازة امام حسن (7) را به كنار قبر پيامبر بردند، مروان ملعون متوجه شد و با توجه به عداوتي كه با امام داشت و ميدانست كه دفن امام مجتبي (7) كنار پيامبر (9) باعث محبوبيت امام حسن (7) و زنده ماندن ياد و نام او خواهد بود، فوراً عايشه را، كه بسيار از امام مجتبي (7) متنفر بود، خبر كرد. عايشه به عنوان ام المؤمنين (7) و وارث پيامبر، با خشونت از امام حسين (7) خواست كه امام حسن(7) را در آنجا دفن نكنند. زيرا آنجا را خانة خود ميدانست، و براي اينكه خشونت خود را عملي سازد دستور تيرباران جنازة مطهّر را داد، و امام حسين (7) بنا به وصيت برادر، جنازه را به سمت بقيع برد و در آنجا دفن نمود. لازم به ذكر است كه برخي از اساتيد بزرگ كه مطالعات عميق داشتهاند، اينگونه فرمودهاند: «مروان تصميم داشت يك درگيري مصنوعي درست كند و مرموزانه عايشه را از بين ببرد و گناه را به گردن امام حسين(7) بياندازد و بعد به بهانه انتقام خون عايشه، امام حسين (7) را بكشد (همانطور كه به بهانة خون عثمان با علي(7) جنگيدند و گناه قتل عثمان را به گردن علي (7) انداختند). تا هم از شر عايشه راحت شوند و هم خاندان امامت را از بين ببرند. لذا امام حسن (7) با روشنبيني و امام حسين (7) با تدبير و حمل جنازه به سوي بقيع،

يك توطئه بزرگ را خنثي نمودند.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.