-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37515 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

ميگويند: انسانها از دو نوع خاك به وجود آمدهاند: «خاك عليين» و «خاك سجين» كه پيامبران و امامان معصوم فقط از خاك عليين هستند و انسانها از مخلوطي از دو خاك. اگر يك عالِم را در نظر بگيريم، پدرش عالِم بوده، جدش عالم و... عالم بودن آنها به دليل همان خاك است. اين دو خاك در وجود ما با يكديگر مبارزه كرده، بعضي بر خاك عليين پيروز ميشوند و بعضي بر خاك سجين! آيا اين مطلب صحيح است؟اگرچه براساس روايات، سرشت ائمه (:) از «عليين» است، اما به اين معني نيست كه اختيار از آنها سلب شده و از روي اضطرار و ناچاري، معصيت نميكنند; چرا كه گناه نكردن آنها به خاطر معرفت عميق آنها به معارف ديني و الهي و يقين كامل ايشان به قبح گناه و عواقب خطرناك آن است. سستي اين حرف نيز كاملاً روشن است كه علما هميشه فرزند علمأ نبودهاند، چه بسيار علمايي كه پدرانشان كشاورز، پيشهور و غيرعالم بودهاند; بدين معني كه هر كس اراده كند ميتواند ـ با در نظر داشتن شرايط لازم ـ انساني پاك و دانشمندي فرهيخته گردد. هرگز اينطور نيست كه راه ترقي بر انسانها مسدود باشد و فقط گروه خاصي لياقت عالم شدن را داشته باشند.

ما به پيروي از ائمه معصومين(:) معتقديم: انسان اختيار و آزادي داشته، و ميتواند بدون هيچگونه جبر و فشاري راه خدا را بر راه شيطان برگزيند.

قرآن در اين زمينه ميفرمايد: «انّا هديناه السبيل اِمّا شاكراً واِمّا كفورا»; راه راست را نشان داديم. شما ميتوانيد آن رابپوييد و سپاسگزار باشيد، يا به آن پشت كرده و كافر گرديد. بهتر است با مطالعه كتب مفيد و سودمند، فكر خود را بارور و قوي نماييد. به جاي شنيدن و انديشيدن به افكاري كه از صحت آن خبر نداريد، به مطالعة كتب مطمئن و مفيد بپردازيد. تا ضمن برطرف شدن اشكالات، مطالعات خود را پرثمر و باارزشتر نموده، گامي در جهت پيشبرد اهداف عالية انساني وو در راستاي خدمت به دين و كشور اسلاميتان ـ ايران ـ برداريد.

در پايان مطالعة كتابهاي: «رهبران بزرگ و مسئوليتهايي بزرگتر» اثر آيتالله مكارم شيرازي و «رهبران راستين» نوشته شهيد هاشمينژاد را به شما توصيه ميكنيم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.