-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37522 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:75

چرا بعضي فقط قرآن را قبول دارند و دعاها و عزاداريها را قبول ندارند؟ چگونه ميتوانيم آنها را هدايت و توجيه نماييم؟

در مورد اعتقادات و باورها نخست به ذكر يك نكته ميپردازيم و آن:

پيدايش باورها به يك سري اموري وابسته است كه جملگي قابل توصيف و تبيين و انتقال به ديگران نيست.

يك سري چيزها بديهي و يقيني است و هر كه از عقلي سليم بهرهمند باشد، به آنها باور دارد.

يك سري امور نظري و براي اعتقاد به آن نياز به برهان و دليل دارد. هر چه ميزان قوّت و توانايي برهان و دليل بيشتر باشد، ميزان اعتقاد فردي كه آن استدلال را پذيرفته است، قويتر ميگردد. در اين نوع معرفتها برخي پيدا ميشوند كه به جهت نپذيرفتن مقدمات استدلال، آن را قبول نميكنند و به آن باور ندارند.

كوتاه سخن اين كه: باورها نتيجه مقدمات و استدلال است و چون ميزان پذيرش آنها متفاوت است، باورهاي افراد نيز متفاوت است.

اگر فردي قرآن را قبول دارد، ليكن دعاها و عزاداريها را قبول ندارد، ميگوييم: اين دو صورت دارد: يك صورت اين است كه هيچ يك از دعاها و عزاداريها را قبول ندارد. در اين صورت ميتوانيم براي او از اموري كه قبول دارد (وجود خدا، قيامت، پيامبر اسلام و قرآن) بهره بگيريم و برهان و دليل اقامه كنيم كه لازمه پذيرش اين امور مثلاً قرآن اين است كه دعاها را (حداقل برخي موارد آن را) ميبايست بپذيرد و قبول داشته باشد، چون قرآن ما را به دعا كردن دعوت ميكند و ميگويد: قال ربّكم ادعوني استجب لكم؛(1) پروردگار شما گفت: مرا بخوانيد (دعا كنيد) تا دعاهاي شما را به اجابت برسانم.

هم چنين در قرآن كريم آياتي وجود دارد كه مشروعيت بلكه برتري عزاداري و اقسام آن را اثبات ميكند. عزاداري فرياد ستمديدگان عليه ستمگران است كه در آيه 148 سوره نساء اين كار را جايز دانسته است.

عزاداريها بزرگداشت شعائر الهي محسوب ميشود كه در سوره حج آيه 32 ما را تشويق به حفظ شعائر الهي كردهاند.

از برخي آيات استفاده ميشود كه پيامبران گذشته براي برخي از مصائب عزاداري ميكردند، مانند سوگواري يعقوب در فراق يوسف كه از ايه 84 سوره يوسف استفاده ميشود.

دستورهاي قرآن مخصوص يك عصر و زمان خاصي نيست و شامل تمامي زمانها ميشود.

صورت دوم اين است كه به برخي دعاها وعزاداريها و شيوههاي متداول و عرفي آن ايراد دارد، در اين صورت چون از دور دستي بر آتش داريم، نميتوانيم قضاوت نماييم.

شايد ايراد و انتقادهاي او منطقي باشد، بايد سخن او را شنيد و سپس قضاوت نمود ما هم ممكن است به برخي از روشهاي عزاداري و دعا خوانيهاي موجود نقد داشته باشيم.

خوب است جزئيات و دليل سخن آنان را براي ما بنويسيد تا با توجه به آن پاسخ را ارسال نماييم.

پي نوشتها:

1. غافر (40) آيه 60.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.