-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37524 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

آيا با فرد لجوج و گمراهي كه در اعتقادات مذهبي دچار مشكل است، بايد بحث كنيم، حتي اگر بارها چنين كاري را كرده باشيم و اثري نديدهايم؟!

در چنين وضعي تكليف از عهده شما ساقط است، زيرا افرادي كه در زمينه اعتقادي دچار مشكلند و حتي از رويارويي با حقيقت گريزانند به لجاجتي دچار شدهاند كه حتي روز روشن را شب ميبينند.

قرآن در مورد افرادي كه در مقابل دين و آيين اسلام ايستادگي و لجاجت ميكردند، چنين تعبير ميكند: اگر فرشتگان را بر آنها نازل ميكرديم و مردگان با آنها سخن ميگفتند و همه چيز را در برابر آنها جمع مينموديم، (يعني از تمام راههاي ممكن) هرگز ايمان نميآورند.(1)

در جايي ديگر ميفرمايد: اگر دري از آسمان به روي آنها ميگشوديم و از آن بالا ميرفتند، ميگفتند ما چشمبندي شدهايم و ما را سحر و جادو كردهاند.(2) گرچه اميد است فرد مورد نظر شما تا چنين مرحلهاي سقوط نكرده مصداق اين آيه نباشد، اما در هر صورت خدا اسباب هدايت را به بشر ارزاني داشته و اين انسان است كه ميبايست با اختيار به طرف حق رود، اما در بعضي اوقات به جاي اختيار حق، كفران نعمت ميكند: ما راه را به او نشان داديم، خواه شاكر باشد، يا ناسپاس.(3)

شما با تأسي به اين آيه با شخص مورد نظر بحث كردهايد؛ اگر ديديد قبول نميكند، بر حرف خود اصرار نورزيد و از گفتگو بپرهيزيد.

با اين حال سعي كنيد با اخلاق و برخوردهاي نيكو و با احسان و نيكي كردن او را علاقهمند و فريفته خود كنيد، تا كم كم و در مراحل بعدي به گفتههاي شما توجه كند. اگر ميتوانيد با يكديگر نزد عالم پاك و با تقوايي برويد و سؤالات و مشكلات ايشان را مطرح كنيد شايد قانع شود، يا كتاب هايي را در اختيار ايشان قرار دهيد، چون ممكن است حرفهاي شما و نحوه استدلال و بحث براي او قانع كننده نباشد.

پينوشتها:

1 - انعام (6) آيه 11.

2 - حجر (15) آيه 14 و 15.

3 - قيامت (75) آيه 3.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.