-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37525 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

بر چه اساس و مدركي مداحان و علماي ديگر صحبتهايي را كه بين امام حسين(ع) و حضرت زينب(س) و ديگر افراد همانند حضرت رقيّه(س) انجام شده، بيان ميكنند؟ آنان اين اطلاعات و صحبتها را چگونه به دست آوردهاند؟

از زمانهاي پيشين همواره شخصيتهاي بزرگ مورد احترام بوده و اعمال و رفتار و گفتار آنان مورد توجّه بوده؛ در اين ميان شخصيت خاتم پيامبران(ص) و امامان(ع) و اعمال و گفتارشان مورد توجّه ويژه است.

همان گونه كه امروزه خبرنگاران و تهيّهكنندگان گزارشهاي خبري در هر گوشه دنيا كه حوادثي مهم روي ميدهد، حضور پيدا ميكنند تا بتوانند خبرهاي تازهاي را به گوشه و كنار جهان مخابره كنند، در صدر اسلام نيز كساني به عنوان راوي همواره با پيامبر(ص) و ائمه(ع) همراه بوده و با امكاناتي هر چند محدود كه در اختيار داشتهاند، به ثبت سخنان و اعمال آنان اقدام كردهاند.

بخشي از مجموعه سخناني كه توسط بزرگان دين گفته شده، در كتب روايي و تاريخي ثبت شده و اكنون ذخايري ارزشمند براي جهان اسلام به شمار ميرود و در اختيار مسلمانان است.

در اين راستا نهضت امام حسين(ع) از حساسيت ويژهاي برخودار است و از ديگر رويدادهاي تاريخي بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. راويان و مورخان لحظه به لحظه اين حركت را دنبال كرده و در هر جايي و به هر مناسبتي، عمل يا سخني از حضرت صادر شده، آن را ثبت كردهاند. سخناني كه بين امام حسين(ع) و نزديكانشان همانند حضرت زينب و حضرت رقيّه و ديگران گفته شده، از همين نمونه است و آنهانيز در تاريخ به ثبت رسيده است.

درخصوص جريان كربلا، دو منبع وجود دارد كه سخنان آنهارا به ما رسانده است:

منبع اوّل از خود دشمنان بوده اند. كساني مانند حميد بن قحطبه كه در سپاه دشمن بود و نقش زيادي در جنگ نداشتند. همان افراد، بسياري از حوادث نقل كردند.

منبع ديگر خود اهل بيت و كساني كه همراه امام حسين(ع) بودند.كه از آنها حوادث و سخنان بسياري نقل شده كه در منابع تاريخي به ثبت رسيده است، مانند امام زينالعابدين(ع) حضرت زينب(س) و ديگران كه رسالت تبليغ و زنده نگه داشتن نهضت عاشورا را بعهده داشتند.

ناگفته نماند كه مقصود اين نيست كه هر چه را در مراسم مذهبي از گويندگان شنيديم، بگوييم صحيح است و حتماً آن سخن توسط امام گفته شده است.

براي تشخيص صحت و سقم مطالبي كه در اين زمينه از گويندگان مذهبي ميشنويد، لازم است به گوينده آن و يا به منابع تاريخي و روايي كه در اين موضوع تدوين شده، مراجعه بفرماييد.

بنابراين برخي از گفتگوهايي كه بين امام حسين و اهل بيت در سفر به كربلا صورت گرفته همانند ديگر حوادث نهضت عاشورا توسط راويان و مورخان ثبت گرديده و بخشي ديگر توسط اهل بيت(ع) نقل شده است.

پينوشتها:

1 - مقتل الحسين، مقرم، دارالكتب الاسلامي، بيروت، ص 176.

2 - الارشاد، مفيد، مؤسسة آلالبيت(ع)، ج 2، ص 94 - 93؛ تاريخ الطبري، محمد بن جرير الطبري، بيروت، ج5، ص 421 - 420؛ كتاب جمل من انساب الأشراف، بلاذري، دارالفكر، بيروت، ج3، ص 393.

3 - در كربلا چه گذشت (ترجمه نفسالمهموم)، شيخ عباس قمي، انتشارات مسجد مقدس جمكران، قم، ص 449.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.