-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37531 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چه افرادي عدل و امامت را جزء اصول دين قرار دادهاند؟

پيروان مكتب اهل بيت(ع) يعني شيعه و گروه معتزله از سنيها عدل را از اصول دين شمردهاند. به مجموع اين دو گروه (شيعه و معتزله) عدليه گفته ميشود، در مقابل اشاعره كه به اصل عدل اعتقاد ندارند.

عدل يكي از صفات الهي است، ولي در مباحث كلامي (عقايدي) مستقلاً مورد بحث قرار ميگيرد.

عدهاي از علما آن را جزء اصول دين قرار ميدهند علت مسئله اين است كه عدل ميان مسلمانان شكل ديگري به خود گرفت. عدهاي پيدا شدند كه با اصل عدل مخالفت كردند. آنها اشاعره پيروان ابوالحسن اشعري بودند. مخالفت اشاعره با اصل عدل نه از اين نظر بود كه منكر عدالت خدا باشند، بلكه از اين نظر كه چون خدا مالك عالم هستي است، ظلم در مورد او تصور نميشود. هر كاري كند (حتي مجازات تمام نيكوكاران و پاداش همه بدكاران) عين عدالت است.

در برابر اين دسته افراطي، شيعه و معتزله به اصل عدل اعتقاد داشتند و معتقد بودند كه درباره خداوند عدل و ظلم هر دو تصور ميشود، ولي خدا هرگز ظلم نميكند و عدالت را به تمام معني كلمه دارا است. گروه عدليه براي مشخص ساختن خود در مقابل اشاعره، عدل را به طور منتقل در شمار عقايد مذهبي طرح كردند و از اصول دين شمردند.(1)

شمارش امامت از اصول دين، از عقايد اختصاصي شيعه است، در برابر تمام فرقههاي اهل سنت كه به امامت (امامتي كه شيعه معتقد است) اعتقاد ندارند.(2) از آن جاي كه امامت مشخص كننده مذهب شيعه بوده و ادامه نبوت است و شأن و مقام پيامبر (غير از دريافت وحي و ابلاغ آن) را دارد، جزء اصول دين شمرده شده است. از اصل عدل و اصل امامت به عنوان اصول مذهب شيعه نيز ياد ميشود. توحيد، نبوت و معاد،

اصول دين مشترك بين عموم مسلمانان است.پينوشتها:

1 - ناصر مكارم شيرازي، خدا را چگونه بشناسيم، ص 209.

2 - مرتضي مطهري، عدل الهي، ص 71.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.