-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37580 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:31

در زيارت حضرت فاطمه مي خوانيم: السلام عليك يا ممتحنة اصحنك الّذي خلفك قبل ان يخلقك و كنت لما امتحنك صابرة آيا خداوند قبل از آفرينش ما را امتحان نموده و يا فقط معصومان و اوليا را مورد آزمايش قرار داده است؟

در مورد اين عبارت از زيارت، دو احتمال وجود دارد كه در ذيل به توضيح آن مي پردازيم:

احتمال اوّل: امتحان قبل از خلقت فاطمه زهرا(س) بدين معني است كه خداوند قبل از خلقت حضرت ميدانست كه فاطمه(س) بعد از آفرينش مورد آزمايش قرار مي گيرد. و كاملاً از عهده امتحان الهي بر مي آيد. به اين معنا كه در مرتبه علم خداوند، آزمايش حضرت فاطمه و از عهده بر آمدن او ثابت بوده و تحقق داشته است.

اين گونه امتحان قبل از خلقت (يعني علم خدا بر آينده هر كس) در مورد همه انسانها صادق است، يعني خداورز قبل از آفرينش انسان مي داند كه همه آنان آزمايش مي شوند و نتيجه آزمايش را نيز مي داند.

قرآن كريم آزمايش همه انسانها را يك سنّت الهي دانسته و مي فرمايد: آيا مردم گمان مي كردند به حال خود رها مي شوند و آزمايش نخواهند؟! ما كساني را كه پيش از آنان بودند آزموديم (و اينها را نيز امتحان مي كنيم). بايد علم خدا در مورد كساني كه راست مي گويند و كساني كه دروغ مي گويند تحقق يابد.(1) تا معلوم شود چه كسي در امتحان الهي قبول مي شود و چه كسي مردود مي گردد.

احتمال دوم: چون حضرت فاطمه و پدر بزرگوارش پيامبر اسلام و امام علي و امام حسن و امام حسين(ع) قبل از خلقت موجود بودند و داراي وجود نوري بودند، مورد امتحان الهي قرار گرفتند و در امتحان الهي پيروز شدند، ولي انسانهاي ديگر بعد از خلقت و در دنيا مورد امتحان و آزمايش قرار مي گيرند.

پي نوشتها:

1. عنكبوت (29) آيه 2 و 3.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.